Novosti

ČITLUČANI EKIPNI I POJEDINAČNI POBJEDNICI 20. PRVENSTVA ČLANICA LOVAČKOG SAVEZA HERCEG BOSNE U LOVNOM STRELJAŠTVU

Dvadeseto Prvenstvo članica Lovačkog saveza Herceg Bosne u lovnom streljaštvu održano je 8. kolovoza 2020. na streljani „Kula“ u Busovači. Domaćin natjecanja bilo je Lovačko društvo „Zec“ Busovača, a organizator Lovački savez Herceg Bosne...

OTVORENO PRVENSTVO HLU-a „ORAO“ ČITLUK U LOVNOM STRELJAŠTVU

Natjecanje na streljani „Sveti Hubert“ u Donjem Malom Ograđeniku u Čitluku, 27. lipnja 2020., na Otvorenom prvenstvo Hrvatske udruge lovaca „Orao“ Čitluk, bilo je prvo ovogodišnje lovačko streljačko natjecanje, računajući sve članice Saveza...

LU "Kuna" Domaljevac: IZGRAĐENA VOLIJERA ZA PRIHVAT FAZANSKIH PILIĆA


Na inicijativu nekoliko lovaca, Izvršni odbor LU-a „Kuna“ Domaljevac, početkom 2020., donio je odluku o izgradnji natkrivene volijere za prihvat fazanskih pilića...

SLAVKO MARIN: Jača svijest o potrebi zaštite prirode i prirodnih resursa

Predsjednik Lovačkog saveza Herceg Bosne Slavko Marin koncem svibnja ove godine gostovao je na RTV-u Herceg Bosne i tom je prilikom dao opširan intervju o stanju, aktivnostima i prilikama u lovstvu u vrijeme izvanrednog stanja izazvanog pandemijom koronavirusa.


LU „M. M. Bikan“ Vir

Članovi LU-a „M. M. Bikan“ Vir, Posušje, krajem proljeća dali su se na uređenje lovišta i lovnogospodarskih objekata svoje udruge. Davnašnja je želja ovdašnjih lovaca imati jedan ograđen prostor s karakteristikama pravog prihvatilišta i uzgajališta crne divljači...

LD „Jarebica“ Mostar

Krajem veljače 2020., Lovačko društvo „Jarebica“ Mostar na čelu s predsjednikom dr. Makijem Grlom, organiziralo je hajku na štetnike, ponajprije na vuka. Osim članova „Jarebice“ u hajci su sudjelovali lovci iz susjednih lovačkih udruga, ukupno više od 190 hajkača...

HLD „Vepar“ Fojnica

Početkom proljeća fojnički su lovci počeli sa zasijavanjem određenih površina žitaricama za divljač, a nakon proljetnog zasijavanja pristupili su iznošenju hrane, ponajprije kukuruza za divlju svinju i soli za srneću divljač. Usporedo s tim pravili su visoke čeke i hranilice...

LO „Vitez“ Vitez

U Županiji Središnjoj Bosni lov se još ne nazire. Pandemija koronavirusa „pomogla“ je ovaj put lovačkim udrugama i resornom županijskom ministarstvu odgovoriti na pitanje hoće li ili neće biti lova, no sada kada pandemija, barem prividno, jenjava, lovačke su udruge nastavile...

LD „Fazan“ Odžak

Nakon odluke Upravnog odbora iz prosinca prošle godine o nabavci 600 odraslih fazana u omjeru 5 : 1 u korist koka, lovnik društva Grga Grgić i predsjednici sekcija Muhamed Puzić, Marko Jeleč, Juro Vucić i Drago Matić, kao najpovoljniju prihvatili su ponudu fazanerije „Posavina“ iz Posavske Mahale...