Novosti

BIT ĆE SVEČANO OBILJEŽENA 25. OBLJETNICA UTEMELJENJA SAVEZA

Pod predsjedanjem Slavka Marina, u Žepču je 22. srpnja 2017. održan sastanak Organizacijskog odbora za pripremu proslave 25. obljetnice utemeljenja Saveza. Odbor je podijelio zaduženja i odredio rokove izvršenja, kako bi sve aktivnosti bile završene kvalitetno i na vrijeme.

FEDERALNO MINISTARSTVO PLANIRA IZRADU NOVOG ZAKONA O LOVSTVU

U Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u Sarajevu, 25. svibnja 2017. održan je sastanak predstavnika Ministarstva i predstavnika Lovačkog saveza Herceg Bosne. Dominirale su dvije teme: jedna vezana za izradu novog zakona o lovstvu...

OTVORENO PRVENSTVO SAVEZA U LOVNOM STRELJAŠTVU U ORAŠJU

Deveto otvoreno prvenstvo Lovačkog saveza Herceg Bosne održano je 27. svibnja 2017. na streljani „Jeleneži“ u Orašju. Natjecalo se 68 strijelaca, svrstanih u 19 ekipa, što je rekordan broj sudionika i ekipa na streljačkim natjecanjima koje je dosad organizirao Savez.

PRVENSTVO ČLANICA SAVEZA U LOVNOM STRELJAŠTVU U ŠIROKOM BRIJEGU

Sedamnaesto prvenstvo članica Lovačkog saveza Herceg Bosne održano je 5. kolovoza 2017. na streljani „Mostarsko blato“ u Širokom Brijegu. Domaćin natjecanja, LD „Mosor“ Široki Brijeg i organizator, Lovački savez Herceg Bosne, odradili su sve što treba...

EDUKACIJA LOVACA O MINSKOJ OPASNOSTI

Lovački savez Herceg Bosne i LSUG „Jarebica“ Štrepci organizirali su predavanje o temi „Program edukacije za lovce s područja Brčko distrikta i Županije Posavske“, koje je realizirala „Udruga Hrvatska pomaže“ u koordinaciji s Hrvatskim centrom za razminiranje...

LU „LIVANJSKO POLJE“ LIŠTANI

Ovogodišnji lov na srnjaka otvoren je 4. lipnja. Svaka je sekcija lovila u svome lovištu, a kad je lov završio, svi su se okupili kod lovačke kuće sekcije Čelebić. Praznih ruku, jer nitko ništa nije ulovio...

SKUPŠTINA LOVAČKOG SAVEZA HERCEG BOSNE

Pod predsjedanjem Ilije Vrljića, ovogodišnja redovita izvještajna skupština Lovačkog saveza Herceg Bosne održana je 13. svibnja u Mostaru. Od ukupno 80, nazočilo joj je 58 zastupnika iz 35 članica Saveza.

IZVJEŠĆE O RADU LOVAČKOG SAVEZA HERCEG BOSNE U 2016. GODINI

U radu Saveza u protekloj godini sudjelovala su gotovo sva njegova tijela počevši od Skupštine, Upravnog odbora, Nadzornog odbora, Stručnog vijeća za lovstvo, Stručnog vijeća za izobrazbu kadrova u lovstvu, Izdavačkog vijeća...