Novosti

LU „M. M. Bikan“ Vir: HAJKA NA ŠTETNIKE

Lovački Savez HB Četvrta hajka na štetnike u virskoj lovačkoj udruzi organizirana je 19. ožujka 2017. na terenu Podbile i Zavelima. U hajci je sudjelovalo oko 300 lovaca iz Hercegovine, Bosne i Dalmacije.Ujutro, pred početak hajke, postrojene lovce pozdravio je Ante Galić „Pasarela“, predsjednik LU-a „M. M. Bikan“ iz Vira, a početak hajke obznanio je glavni lovnik Jurica Protrka.

Kako je dan bio topao, to nije išlo naruku ni lovcima ni hajkačima, pa su lov skratili i ubrzo se ponovno našli na zbornome mjestu. Ulovili nisu ništa, ali je i to dobro jer je sva divljač ostala na broju.

Hajka je završila dobrim ručkom i pjesmom uz gitaru i harmoniku.
Lovci virske lovačke udruge ponovno će se okupiti početkom rujna, na jesenskoj skupštini, a onda opet u listopadu, na otvaranju sezone lova na krupnu divljač.

LU „M. M. Bikan“ Vir

LU „M. M. Bikan“ Vir

LU „M. M. Bikan“ Vir

LU „M. M. Bikan“ Vir

LU „M. M. Bikan“ Vir

LU „M. M. Bikan“ Vir

LU „M. M. Bikan“ Vir