Novosti

SKUPŠTINA LOVAČKOG SAVEZA HERCEG BOSNE

Lovački Savez HB Pod predsjedanjem Ilije Vrljića, ovogodišnja redovita izvještajna skupština Lovačkog saveza Herceg Bosne održana je 13. svibnja u Mostaru. Od ukupno 80, nazočilo joj je 58 zastupnika iz 35 članica Saveza.

Zastupnici u Skupštini raspravljali su o pismenim izvješćima o radu svih tijela uprave Saveza u 2016. godini.
Posebno zanimljiva rasprava vodila se oko financijskog poslovanja Saveza, gdje jedan broj zastupnika nije podržao izvješće Nadzornog odbora i financijsko izvješće Saveza za 2016. godinu.

Veliku pozornost zastupnika privukla je i tema o trajnom smještaju Saveza, gdje se od zastupnika pokušala dobiti suglasnost za prijedlog o mogućem osiguranja novca za rješenje ovoga problema. No zastupnici nisu bili spremni na konkretnu odluku, nego su odlučili da se eventualno rješenje pitanja prostorija za rad Saveza vrati članicama i županijskim vijećima za lovstvo na razmatranje.

Nakon gotovo trosatne rasprave, Skupština je donijela sljedeće

Z A K LJ U Č K E

1. Za člana Nadzornog odbora Lovačkog saveza Herceg Bosne izabran je dr. sc. Mate Buntić iz Lovačke udruge "Orlov kuk" Tomislavgrad.

2. Za dopredsjednika Lovačkog saveza Herceg Bosne izabran je Branko Leko iz Hrvatske lovačke udruge "Malič" Grude.

3. Usvaja se Izvješće o radu Saveza u 2016. godini.

4. Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora o financijskom poslovanju Saveza u 2016. godini.

5. Usvaja se Financijsko izvješće Saveza za 2016. godinu uz dostavu odgovora na pitanja zastupnika Županijskog vijeća za lovstvo Županije Zapadnohercegovačke, koje dostaviti uz zaključke Skupštine. (Privitak: Odgovori na pitanja).

6. Usvaja se Program rada Saveza za 2017. godinu.

7. Usvaja se Financijski plan Saveza za 2017. godinu.

8. Zadužuje se Stručna služba Saveza da izradi prijedlog svih mogućih rješenja za trajni smještaj Saveza koja razmatrati na razini Upravnog odbora Saveza i Županijskih vijeća za lovstvo, te na temelju istih donijeti konačnu odluku.

SKUPŠTINA LOVAČKOG SAVEZA HERCEG BOSNE

SKUPŠTINA LOVAČKOG SAVEZA HERCEG BOSNE

SKUPŠTINA LOVAČKOG SAVEZA HERCEG BOSNE

SKUPŠTINA LOVAČKOG SAVEZA HERCEG BOSNE

SKUPŠTINA LOVAČKOG SAVEZA HERCEG BOSNE

SKUPŠTINA LOVAČKOG SAVEZA HERCEG BOSNE