Novosti

EDUKACIJA LOVACA O MINSKOJ OPASNOSTI

Lovački Savez HB Lovački savez Herceg Bosne i LSUG „Jarebica“ Štrepci organizirali su predavanje o temi „Program edukacije za lovce s područja Brčko distrikta i Županije Posavske“, koje je realizirala „Udruga Hrvatska pomaže“ u koordinaciji s Hrvatskim centrom za razminiranje, Hrvatskim lovačkim savezom i Državnim uredom za Hrvate izvan Republike Hrvatske.

Značajan dio lovišta LSUG-a „Jarebica“, ali i drugih lovačkih udruga u Bosanskoj Posavini, minski je sumnjivo područje. Ta se područja nalaze u sekcijama Boderište-Dubravice i Čađavac-Omerbegovača. Površina minski sumnjivih područja je oko 2.620.000 m². Na području spomenutih lovačkih sekcija od kraja rata dogodilo se 12 minskih nesreća, u kojima je jedna osoba smrtno stradala, osam ih je zadobilo teške tjelesne ozljede, a šest osoba lakše je ozlijeđeno. Minski sumnjivo područje čini oko 10 % efektivne lovne površine u granicama katastarskih općina gdje djeluje LSUG „Jarebica“.

Dio predavanja koje se odnosilo na opasnost od mina imala je i NVO „Posavina bez mina“, koja ima sjedište upravo u Boderištu. U programu edukacije sudjelovala je Đurđa Adlešić, sa zapaženim predavanjem o temi „Psihosocijalno osnaživanje branitelja kroz edukacije o opasnostima od mina“.

Jako je bitno da ovakvi projekti budu financirani iz fondova Europske unije, kao projekti tzv. prekogranične suradnje. „Najvažnije je da mogućnost stradanja od mina nikad ne podcijenimo, jer tada dolazi do tragičnih posljedica“, naglasila je predsjednica „Udruge Hrvatska pomaže“.

O primjerima dobre edukacije lovaca s ciljem smanjenja rizika stradanja od mina govorio je Mato Grgić, predsjednik Lovačkog saveza Brodsko-posavske županije.

Osim Adlešić i Grgić, predavači su bili: Adela Zobundžija, vanjska suradnica „Udruge Hrvatska pomaže“ („Programi za braniteljsku populaciju – primjeri dobre prakse u Republici Hrvatskoj“), Tatjana Badrov, vanjska suradnica „Udruge Hrvatska pomaže“ („Komunikacijske radionice – dostizanje ciljeva“) i Mladen Crnković, viši savjetnik u Hrvatskom centru za razminiranje („Edukacija o minskoj opasnosti“).

Na kraju programa edukacije, sve nazočne pozdravio je Joso Leovac, predsjednik Vijeća za lovstvo Županije Posavske, koji je izrazio nadu da će ovakvi i slični projekti uzeti maha i u ostalom dijelu Posavine.

EDUKACIJA LOVACA O MINSKOJ OPASNOSTI

EDUKACIJA LOVACA O MINSKOJ OPASNOSTI

EDUKACIJA LOVACA O MINSKOJ OPASNOSTI

EDUKACIJA LOVACA O MINSKOJ OPASNOSTI

EDUKACIJA LOVACA O MINSKOJ OPASNOSTI

EDUKACIJA LOVACA O MINSKOJ OPASNOSTI

Filip Filipović