Novosti

U DUBROVNIKU DOGOVOREN ZAJEDNIČKI PROJEKT PREKOGRANIČNE SURADNJE

Lovački Savez HB Nakon dogovora o pripremi projekata prekogranične suradnje u zaštiti divljači koji su 20. listopada na sastanku u Zagrebu postigli predstavnici Hrvatskog lovačkog saveza i Lovačkog saveza Herceg Bosne, 1. prosinca 2017. u Dubrovniku uslijedio je novi sastanak o istoj temi.

Na sastanku u Dubrovniku bili su Mladen Bajić i Ivica Budor iz Hrvatskog lovačkog saveza, Miloš Janković i Mladen Ćabak iz Lovačkog saveza Crne Gore, te Ivica Lučić iz Lovačkog saveza Herceg Bosne.

Cilj sastanka bio je dogovor oko pokretanja zajedničkog projekta kojim će ova tri saveza aplicirati na program prekogranične suradnje „Interreg IPA Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora“. Kao partner odgovoran za pripremu i provedbu projekta, Hrvatski lovački savez organizirao je i vodio ovaj sastanak, a projektnu je ideju vrlo kvalitetno predstavio Tomislav Skoičić, voditelj projekta, uz stručnu asistenciju Ane Peček, vanjske suradnice HLS-a na ovome projektu.

U DUBROVNIKU DOGOVOREN ZAJEDNIČKI PROJEKT PREKOGRANIČNE SURADNJE


Nakon rasprave u kojoj su sudionici ukazali na probleme u području praćenja lovnih vrsta te na neadekvatnu organizaciju i međusobnu suradnju u ovoj oblasti, donesena je odluka da ova tri lovačka saveza naprave zajednički međunarodni projekt odgovornog gospodarenja lovnim vrstama, i to na primjeru jarebice kamenjarke koja je simbol krša, a ima je i u Hrvatskoj i u BiH i u Crnoj Gori. Kroz taj projekt treba provesti sljedeće aktivnosti: razviti metodologiju praćenja kamenjarke; početi sustavno pratiti vrstu i inicirati reintrodukciju vrste u područja gdje je nekoć obitavala; ustanoviti nepoznate informacije o vrsti, promjene u prehrani i sl., u svrhu očuvanja postojećih staništa; početi pratiti i bilježiti eventualne migracije vrste, odnosno odlazak s dosadašnjih staništa; planirati održivo i odgovorno gospodarenje tom vrstom kao lovnom divljači.

Projektom se također planira uspostaviti zajednički informacijsko-komunikacijski sustav triju lovačkih saveza u svrhu:

 • praćenja odabrane vrste divljači u odabranim pograničnim područjima
 • bolje suradnje u praćenju lovačkih aktivnosti u pograničnom području
 • razmjene znanja, informacija i iskustava iz lovstva, posebice edukativnih aktivnosti
 • praćenja i prijenosa podataka između zemalja partnera na projektu
 • primjene inovativnih metodologija praćenja relevantnih podataka
 • lakše organizacije zajedničkih inicijativa na pograničnim područjima
 • bržeg i lakšeg usvajanja pravnih akata koji se odnose na lovstvo a koje propisuju međunarodne organizacije
 • izrade interaktivne karte za mapiranje lokacija lovnih vrsta
 • educiranja osoblja parterskih organizacija (prijenos znanja i iskustava između zemalja partnera na projektu)
 • promocije aktivnosti na projektu i podizanja svijesti javnosti o općim ulogama triju organizacija koje su partneri na projektu
 • informativne kampanje u cilju očuvanja biološke i ekološke raznolikosti kod svih organizacija koje su posredno uključene u projekt.

Sudionici sastanka odlučili su sudjelovati u zajedničkom projektu, uz obrazloženje da je kontrolirani lov cilj i interes lovačkih saveza, te da je suradnja i razmjena informacija u prekograničnim područjima prijeko potrebna za poboljšanje gospodarenja lovnim vrstama i lovištima, odnosno u očuvanju bioraznolikosti životinjskih vrsta i njihovih staništa.