Novosti

Tko, od koga i zašto skriva lovce?

Godine 2017. lovačke su udruge, članice Saveza, za polaganje lovačkog ispita prijavile ukupno 418 lovnih pripravnika. Njih 398 položilo je lovački ispit. Ispit je položilo i 14 lovnih pripravnika iz 2016. godine, pa je tako Savez u 2017. postao brojniji za 412 novih članova, što je prosjek u posljednjih desetak godina.

Svi lovci koji su položili lovački ispit dobili su Diplomu o položenom lovačkom ispitu Lovačkog saveza Herceg Bosne i Uvjerenje o položenom ispitu Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva. Većina ih je dobila i lovačku iskaznicu Saveza.
Na prvi pogled, sve je u redu. No nije baš tako, kad se „zagrebe“ malo dublje, pokaže se nešto zanimljivo, na što valja javno ukazati.

Naime, iz priložene se tabele vidi velik nerazmjer između broja lovaca s položenim ispitom, broja izdanih lovačkih iskaznica i broja lovaca u 2017. godini, po pojedinim lovačkim udrugama. Lovački savez Herceg Bosne prvi je ispit proveo u Čapljini 18. srpnja 1996., i od tada do danas ispit su položila 9424 lovca. Prema financijskom izvješću za 1997. godinu, članski doprinos platilo je 4585 lovaca (tada je Savez imao 25 članica) i ako tome dodamo lovce koji su poslije toga položili ispit, dolazimo do brojke od 15-ak tisuća. Od 2009. godine, kad je Savez počeo izdavati iskaznice, urađeno je 11.840 iskaznica, a u lovačkim udrugama još ima lovaca sa starim iskaznicama Saveza, koje ne vrijede. Ako već nekoliko godina članstvo Saveza, a to su lovci za koje su lovačke udruge platile doprinos Savezu, stagnira na brojci oko 8000, onda je lako zaključiti da tu nešto ne štima. Gdje je „višak“ lovaca?

Sakriven? Ako jest, tko to čini, zašto i od koga ih krije? Zlorabe li lovci bez plaćene članarine lovačku iskaznicu? Komentar i sud o ovome prepuštamo čitateljima-lovcima, a nama se čini da odgovore na postavljena pitanja treba tražiti među onima koji vode „snalažljive“ lovačke udruge.

 

LOVAČKA UDRUGA

Položili
lovački ispit u 2017.

Lovci s položenim lovačkim ispitom od 18. 7. 1996.

Lovačke iskaznice izdane od 2009.

Broj lovaca
u 2017.

1.

LD „Mosor“ Široki Brijeg

13

599

800

680

2.

LD „Rujan“ Kočerin

8

111

186

131

3.

LD „Radovanj“ Posušje

13

335

320

249

4.

LU M. M.-Bikan“ Vir

4

103

157

109

5.

LD „Jarebinjak“ Rakitno

3

92

76

60

6.

HLU „Malič“ Grude

11

538

451

291

7.

HUL „Kravica“ Ljubuški

25

995

977

655

8.

LD „Jarebica“ Mostar

14

457

637

329

9.

LU „Jadran“ Neum

7

117

157

135

10.

LU „Lisac“ Ravno

2

60

159

125

11.

LD „Galeb“ Čapljina

17

343

551

290

12.

LD „Kamenjarka“ Stolac

17

351

480

284

13.

LD „Golub“ Čitluk

35

455

495

370

14.

HLU „Orao“ Čitluk

-

72

307

193

15.

LD „Baćina“ Doljani

-

52

54

43

16.

LD „Vepar“ Prozor-Rama

14

242

360

334

17.

LU „Cincar“ Livno

20

445

429

202

18.

LU „Livanjsko polje“ Lištani

9

205

230

205

19.

LD „Tetrijeb“ Glamoč

-

92

120

72

20.

LD „Risovac“ Bosansko Grahovo

11

74

77

150

21.

LD „Drvar“ Drvar

-

61

32

33

22.

LD „Tetrijeb“ Kupres

3

66

122

80

23.

LU „Vran“ Tomislavgrad

11

348

392

182

24.

LU „Zavelim“ Roško Polje

1

45

54

52

25.

LU „Orlov kuk“ Tomislavgrad

11

12

75

90

26.

LD „Jeleč“ Žepče

3

246

343

280

27.

LD „Fazan“ Usora

11

130

176

153

28.

LD „Zec“ Busovača

22

220

202

178

29.

LO „Vitez“ Vitez

5

135

194

160

30.

LD „Pavlovica“ Novi Travnik

7

229

238

138

31.

LD „Sokol“ Nova Bila

8

196

189

130

32.

HLD „Vepar“ Fojnica

7

110

193

131

33.

LD „Lještarka“ Kiseljak

19

74

191

173

34.

LD „Tetrijeb“ Kreševo

7

53

104

80

35.

UL „Kuna“ Jajce

26

341

373

200

36.

LD „Jastreb“ Dobretići

1

15

12

22

37.

LD „Uskoplje“ Uskoplje

9

170

230

213

38.

LD „Fazan“ Odžak

8

203

417

320

39.

LU „Sava“ Orašje

18

226

445

388

40.

LU „Kuna“ Domaljevac

4

81

112

100

41.

LD „Sokol“ Seonjaci

3

295

312

100

42.

LSUG „Jarebica“ Štrepci

5

430

411

143

 

 U K U P N O

412

9424

11.840

8253