Novosti

BROJNE AKTIVNOSTI I ZADAĆE OBILJEŽILE RAD SAVEZA U 2017. GODINI

Lovački Savez HB Posljednja sjednica Upravnog odbora Saveza u 2017. godini održana je 20. prosinca u Mostaru. Raspravljalo se, ponajviše, o radu Saveza i županijskih vijeća za lovstvo, o novom setu podzakonskih propisa, o tezama za izradu novog zakona o lovstvu F BiH, te o sudjelovanju Saveza u projektu Hrvatskog lovačkog saveza prema Europskoj uniji vezano za populaciju jarebice kamenjarke.

Predsjednik Saveza Slavko Marin izvijestio je članove Upravnog odbora o radu Saveza u proteklom razdoblju, ističući obilježavanje 25. obljetnice utemeljenja Saveza, sudjelovanje izaslanstva Saveza na CIC koordinacijskom Forumu u Budimpešti, posjete sajmovima lova u Zagrebu i Banjoj Luci, sudjelovanje na zajedničkom sastanku lovačkih saveza Hrvatske, Crne Gore i Herceg Bosne u Dubrovniku, sudjelovanje na lovačkim večerima članica Saveza, zatim provedbu procesa izobrazbe i polaganja lovačkih ispita, izdavanje novih brojeva Hoopa!, te sastanke u Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u Sarajevu posvećene novom zakonu o lovstvu F BiH.


Potom su slijedila izvješća o radu županijskih vijeća za lovstvo, gdje su predsjednici istaknuli određene probleme s kojima se susreću u svome radu. Tako je Stojan Musa istaknuo problem u HNŽ-u vezan za zloupotrebe prilikom prelaska lovaca iz jedne lovačke udruge u drugu te predložio da se to definira jedinstvenom odlukom i ispisnicom na razini Saveza. Također je istaknuo pitanje, odnosno problem s MUP-om vezan za dobivanje odobrenja za nabavku oružja gdje se od lovaca traži dodatna osposobljenost za rukovanje lovačkim oružjem, a što je u koliziji sa Zakonom o lovstvu i dodatni je financijski izdatak za lovce. Ovaj problem također su istaknuli i predsjednici ŽVL-a iz Hercegbosanske i Srednjobosanske županije.


Točka dnevnog reda vezana za lovno zakonodavstvo odnosno donošenje novog seta podzakonskih propisa od strane FMPVŠ, te razmatranje Teza Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva za izradu prednacrta Zakona o divljači i lovstvu F BiH, izazvala je najviše rasprave, ali i potpuno suglasje i jedinstvo članova Upravnog odbora Saveza da se odbacuju Teze Federalnog ministarstva i da u ovom trenutku nema nikakve potrebe za izradom novoga zakona u lovstvu u F BiH.

Razmatrajući točku dnevnog reda vezanu za Sudjelovanje Saveza u pripremi i provedbi zajedničkog projekta Hrvatskog lovačkog saveza INTERREG IPA prema Europskoj uniji vezanog za zaštitu jarebice kamenjarke, Upravni odbor je također zauzeo jedinstveno stajalište da se ide u ovaj zajednički projekt prekogranične suradnje, te kao osobe odgovorne za sudjelovanje i provedbu projektnih aktivnosti u ime Saveza odredio Ivicu Lučića i Vladu Soldu.

Nakon ovih težišnih pitanja u nastavku sjednice se raspravljalo o financijskom stanju, odnosno podmirenju dugovanja članica prema Savezu, te o nabavci aparata za kopiranje i fotoaparata za potrebe ureda i uređivačkog kolegija Hoopa!.

O svim točkama dnevnog reda usvojeni su odgovarajući zaključci i odluke od kojih svakako treba istaknuti Odluku o prelasku lovaca iz jedne lovačke udruge u drugu, kao i zaključke o upućivanju dopisa županijskim MUP-ovima vezano za procedure i zakonske ovlasti poduke lovnih pripravnika u poznavanju i rukovanju lovačkim oružjem, zatim o objavi sadržaja Zakona o izmjenama i dopunama zakona o lovstvu i novodonesenih podzakonskih propisa na mrežnoj stranici Saveza, kao i tiskanju jedinstvenog formulara Dozvole za lov, Lovne karte i Evidencije blokova izdanih dozvola za lov i lovnih karata, u skladu s odredbama novog Pravilnika o jedinstvenim obrascima, obliku i sadržaju dozvole za lov i lovne karte.

Upravni je odbor usvojio i zaključak kojim se u potpunosti odbacuju Teze Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva o izradi novog Zakona o divljači i lovstvu F BiH, te zaključak da će Lovački savez Herceg Bosne zajedno s Hrvatskim lovačkim savezom i Lovačkim savezom Crne Gore sudjelovati u pripremi i provedbi projekta INTERREG IPA-Zaštita jarebice kamenjarke.

Obavijest članicama!
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva donijelo je novi set podzakonskih propisa. Njihov je sadržaj objavljen na mrežnoj stranici Saveza: www.lovackisavez-hb.ba, kao i na mrežnoj stranici Federalnog ministarstva: www.fmpvs.gov.ba.
Posebnu pozornost treba obratiti na Pravilnik o evidenciji izvršenih radova i provedenih mjera predviđenih lovnogospodarskom osnovom i godišnjim planom gospodarenja lovištem, te na obveze korisnika lovišta propisane ovim Pravilnikom.