Novosti

IZBORNA SKUPŠTINA SAVEZA 26. SVIBNJA U MOSTARU

Lovački Savez HB Na prvoj ovogodišnjoj sjednici Upravnog odbora Lovačkog saveza Herceg Bosne, održanoj 20. travnja u Mostaru, razmatran je rad Saveza i županijskih vijeća za lovstvo, a posebna pozornost posvećena je pripremi izvještajne i izborne skupštine Saveza, koja će, po modelu „dva u jedan“, biti održana 26. svibnja 2018. u Mostaru.

Predsjednik Lovačkog saveza Herceg Bosne, Slavko Marin, podnio je izvješće o radu i aktivnostima Saveza u proteklom razdoblju, a izvješća o radu svojih županijskih vijeća za lovstvo podnijeli su Joso Leovac, Filip Šarić, Mario Herceg, Stojan Musa i Jako Čavara.

Duga, ali konstruktivna i plodna rasprava vođena je oko financijskog izvješća i izvješća Nadzornog odbora o financijskom poslovanju Saveza u 2017. godini, te o programu rada i financijskom planu Saveza za 2018. godinu. Članovi Upravnog odbora bili su jedinstveni u ocjeni pozitivnog financijskog poslovanja Saveza u protekloj godini i ostvarenim znatnim viškom prihoda nad rashodima, odajući svojevrsno priznanje predsjedniku i Upravnom odboru na uspješnom četverogodišnjem mandatu u kojem su financijsko poslovanje Saveza iz negativnog doveli do pozitivnog i stabilnog. Nakon rasprave, Upravni je odbor jednoglasno usvojio financijsko izvješće i izvješće Nadzornog odbora za 2017., kao i program rada i financijski plan Saveza za 2018. godinu.

Razmatrajući opcije i prijedloge za izbor predsjednika i dva dopredsjednika Skupštine Saveza, predsjednika i tri dopredsjednika Saveza, članova Nadzornog odbora, Stegovnog suda i Arbitražnog suda Saveza, dogovoren je i usuglašen teritorijalni princip, odnosno teritorijalna zastupljenost i raspodjela izbornih mandata po županijskim vijećima za lovstvo. Stav je Upravnog odbora da se sadašnjem vodstvu Saveza na idućoj izbornoj skupštini obnovi, odnosno dodijeli još jedan četverogodišnji mandat.

Upravni odbor također je razmotrio zahtjeve Lovačke udruge „Wolf“ iz Posušja i Poduzeća „Perčinović“ iz Tomislavgrada, da postanu članicama Saveza. Nakon što je predsjednik Županijskog vijeća za lovstvo Županije Zapadnohercegovačke, Mario Herceg, iznio stav da se ovo Vijeće negativno odredilo prema zahtjevu Lovačke udruge „Wolf“, Upravni odbor jednoglasno je prihvatio stav toga Vijeća. Glede zahtjeva poduzeća „Perčinović“, Upravni odbor je preporučio da ovaj zahtjev najprije razmotri Županijsko vijeće za lovstvo Hercegbosanske županije i o tome dadne preporuku Upravnom odboru Saveza.

Upravni odbor se dotaknuo i problematike Zakona o oružju u Hercegovačko-neretvanskoj županiji i njegovih refleksija na lovačku populaciju, kao i pitanja podmirenja dugovanja članica prema Savezu, te uplate članskog doprinosa za 2018. godinu, ističući vrlo pozitivan odnos i dobru financijsku disciplinu članica kada je u pitanju podmirenje financijskih obveza prema Savezu.

Također je istaknuta i ranija odluka Upravnog odbora po kojoj članice Saveza koje nisu podmirile svoje obveze prema Savezu za proteklu godinu, ne mogu sudjelovati u radu Skupštine, kao i statutarna odredba da svi zastupnici trebaju biti akreditirani pismeno od strane svojih lovačkih društava za sudjelovanje na idućoj Skupštini Saveza.