Novosti

SKUPŠTINA LOVAČKOG SAVEZA HERCEG BOSNEDvadeset šestog svibnja 2018. u Mostaru, po modelu „dva u jedan“, održana je izvještajno-izborna skupština Lovačkog saveza Herceg Bosne. Nazočilo joj je 65 zastupnika, od ukupno 81. Skupštinom je predsjedao Ilija Vrljić, predsjednik Skupštine.

Skupština je počela „Lijepom našom“ i odavanjem počasti umrlim i poginulim lovcima članovima Saveza.

Pri utvrđivanju dnevnog reda, Vlado Džoić, zastupnik iz LU-a „Sava“ Orašje, zahtijevao je da se u dnevni red uvrsti točka o izmjenama i dopunama članaka 20. i 24. Statuta Saveza. Predložio je da se u Statut unese odredba da svatko onaj tko želi biti biran za dopredsjednika Saveza uz potporu zastupnika iz županijskog vijeća za lovstvo iz kojeg dolazi, obvezno mora imati potporu i suglasnost matične lovačke udruge.

Na njegov zahtjev reagirao je Ivica Širić, predsjednik Povjerenstva za statutarna i pravna pitanja, objasnivši da je prijedlog Vlade Džoića suprotan članku 61. Statuta jer nisu ispunjeni potrebni uvjeti za izmjene i dopune Statuta Saveza.

Ni Slavko Marin, predsjednik Saveza, nije podržao prijedlog da se na ovaj način mijenja Statut, nakon čega je Vlado Džoić povukao svoj zahtjev o dopuni predloženog dnevnog reda.

Izvještajna skupština započela je Izvješćem o radu Saveza u 2017. godini, koje je podnio Slavko Marin, predsjednik Saveza.

Rasprava, osim što je pokazala zadovoljstvo zastupnika radom Saveza u 2017. godini, naznačila je i neka očekivanja koja se nisu ostvarila u dovoljnoj mjeri. Izraženi su neki zahtjevi, a bilo je i novih ideja.
U raspravi su sudjelovali Tomislav Perić iz LU-a „Livanjsko polje“ Lištani, Miran Radišić iz HLU-a „Orao“ Čitluk, Drago Marjanović iz LD-a „Sokol“ Nova Bila, Pero Perić iz LD-a „Uskoplje“ Gornji Vakuf-Uskoplje, Mario Herceg iz HLU-a „Kravica“ Ljubuški, Pero Zekušić iz LD-a „Galeb“ Čapljina, Marko Ćaleta iz LD-a „Tetrijeb“ Kupres i Mate Buntić iz LU-a „Orlov kuk“ Tomislavgrad, nakon čega je Slavko Marin, predsjednik Saveza, ukratko odgovorio na sve primjedbe i zahtjeve zastupnika.

Izvješće o radu Saveza u 2017. godini jednoglasno je prihvaćeno.
Izvješće Nadzornog odbora o financijskom poslovanju Saveza u 2017. godini podnio je Tadija Šugić, predsjednik Nadzornog odbora Saveza. U izvješću stoji da je Savez u 2017. godini ostvario znatan višak prihoda nad rashodima, što je pokazatelj odgovornog i domaćinskog poslovanja i vodstva Saveza i članica Saveza.

Osim primjedbi nekolicine zastupnika na formu izvješća, prije svega na nedostatak tabelarnog pregleda prihoda i rashoda, nije bilo neke veće rasprave. Jedan je zastupnik glasovao protiv, ostali su podržali financijsko izvješće.

Program rada Saveza za 2018. godinu i Financijski plan Saveza za 2018. godinu jednoglasno su prihvaćeni.

U izbornom dijelu skupštine, najprije je Ilija Vrljić izabran za predsjednika Skupštine, a poslije toga Slavko Marin za predsjednika Saveza.
I Vrljić i Marin izabrani su jednoglasno, i obojici je to produženje mandata na tim dužnostima.

Dvojica dopredsjednika Skupštine, te članovi Nadzornog odbora, Stegovnog suda i Arbitražnog suda, izabrani su jednoglasno.

No malo je „zaiskrilo“ pri izboru trojice dopredsjednika Saveza. Mario Herceg iz Županije Zapadnohercegovačke izabran je uz jedan suzdržan glas, a Dragomir Lončar iz Hercegbosanske županije uz tri suzdržana glasa. Ali, zapelo je na izboru dopredsjednika iz Županije Posavske, gdje se pojavio problem oko prava zastupanja tamošnjih lovačkih udruga. U raspravi među pojedinim zastupnicima iz Posavine bilo je i težih riječi.

Skupština je odlučila na ovoj sjednici ne izabrati dopredsjednika Saveza iz Posavine. Mjesto ga čeka, a tko će to biti, posavski će lovci odlučiti na izborima.

U svečanom dijelu skupštine, predsjednik Slavko Marin uručio je predstavnicima članica Saveza povelje u povodu prošlogodišnje proslave 25. obljetnice Saveza i po primjerak tvrdog uveza pet brojeva Hoopa! za 2017. godinu.