Novosti

SKUPŠTINA LOVAČKOG SAVEZA HERCEG BOSNESlavko Marin i Ilija Vrljić ostaju na čelnim dužnostima u Savezu.

U subotu 26. svibnja 2018. u Mostaru, pod predsjedanjem Ilije Vrljića, održan je redoviti godišnji sastanak Skupštine Lovačkog saveza Herceg Bosne. Sastanku su nazočila 64 zastupnika, od ukupno 81.

Ovogodišnja skupština Saveza održana je po modelu „dva u jedan“, dakle najprije njezin izvještajni, a onda izborni dio, jer je ova godina izborna u Savezu.

Skupština je započela hrvatskom himnom i minutom šutnje za sve umrle i poginule lovce članove Saveza, a nastavljena je izborom radnih tijela i usvajanjem dnevnog reda.

Izvješće o radu Saveza u 2017. godini podnio je Slavko Marin, predsjednik Saveza. U tom je izvješću bilo govora o radu radnih tijela Saveza, suradnji s članicama, lovnom zakonodavstvu, izobrazbi članstva, lovnoj kinologiji, lovnom streljaštvu, izdavaštvu Saveza, materijalno-financijskom poslovanju Saveza, te o aktivnostima Saveza na državnoj i međunarodnoj razini. „Sumirajući rad Saveza u 2017. godini, držim da možemo biti zadovoljni učinjenim. Lovački savez Herceg Bosne uspješno je sudjelovao u svim procesima koji su bitno utjecali na poziciju lovstva ponajprije u Federaciji BiH, ali i na drugim razinama. Pritom se uvijek, ponekad i u jako složenim okolnostima, bezrezervno zalagao za zaštitu interesa svojih članica i svoga članstva. Želim da tako bude i ubuduće, da jačamo svoje lovačke organizacije, da čuvamo kulturne, povijesne i nacionalne odrednice hrvatskoga lovca i čovjeka u Bosni i Hercegovini, da razvijamo svoje lovstvo i lovstvo u cjelini. Neka to ujedno bude naša poruka s današnje skupštine“, riječi su predsjednika Marina kojima je završio svoje izvješće, dodavši da zahvaljuje zastupnicima i svima onima koji su na bilo koji način dali potporu Savezu i doprinijeli uspješnom obavljanju zahtjevnih zadataka pred kojima se našao Lovački savez Herceg Bosne u 2017. godini. Izvješće o radu Saveza u 2017. godini zastupnici su jednoglasno prihvatili.

Izvješće o financijskom poslovanju Saveza u 2017. godini, osim primjedbi nekolicine zastupnika na njegovu formu, nije potaknulo veliku raspravu. Možda i stoga jer u njemu stoji da je Savez u 2017. godini ostvario značajan višak prihoda nad rashodima, što je navedeno i u izvješću Nadzornog odbora koji je dao pozitivno mišljenje na financijsko poslovanje Saveza u 2017. godini. Podizanjem zelenog kartona, zastupnici u Skupštini pokazali su suglasje sa sadržajem ponuđenog izvješća.

Program rada Saveza za 2018. godinu i Financijski plan Saveza za 2018. godinu također su jednoglasno prihvaćeni, što je ujedno bio i završetak izbornog dijela skupštine.

Nakon petnaestominutne stanke, sastanak je nastavljen, odnosno počela je izborna skupština Saveza. Prema Statutu, trebalo je izabrati predsjednika Skupštine Saveza, dva dopredsjednika Skupštine, predsjednika Saveza, članove Nadzornog odbora, Stegovnog suda i Arbitražnog suda.

Predsjedanje izbornom skupštinom započeo je predsjednik Saveza Slavko Marin. Naime, valjalo je izabrati predsjednika Skupštine koji će onda, kao takav, nastaviti voditi sastanak. Predsjednik Marin istaknuo je da Upravni odbor Saveza ima svoj, usuglašeni prijedlog za svaku izbornu poziciju i da se ponajprije vodilo računa o ravnomjernoj teritorijalnoj zastupljenosti budućih dužnosnika u tijelima Saveza. Na temelju toga, predsjednik Marin je kao kandidata Upravnog odbora Saveza za predsjednika Skupštine predložio Iliju Vrljića, dotadašnjeg predsjednika Skupštine. Kako nije bilo drugih prijedloga, zastupnici su glasovali o prijedlogu Upravnog odbora i jednoglasno odlučili da Ilija Vrljić nastavi i u iduće četiri godini obnašati dužnost predsjednika Skupštine Lovačkog saveza Herceg Bosne.
Za dopredsjednike Skupštine Saveza izabrani su Ivica Širić iz Žepča i Mario Sušilović iz Roškog Polja.

Za predsjednika Saveza, Upravni odbor predložio je Slavka Marina, što je obrazložio Ilija Vrljić, nakon što je ponovno preuzeo predsjedanje skupštinom i zahvalio zastupnicima na jednodušnom povjerenju. Kako ni za ovu dužnost nije bilo drugih kandidata, Skupština je jednoglasno odlučila da će Slavko Marin i dalje biti predsjednik Lovačkog saveza Herceg Bosne, do 2022. godine. Na taj je način Skupština dvojici čelnih ljudi Saveza dala puno povjerenje da nastave voditi ovu instituciju i u iduće četiri godine.

Za dopredsjednike Saveza izabrani su Mario Herceg iz Ljubuškog i Dragomir Lončar iz Bosanskog Grahova. Treći dopredsjednik Saveza na ovoj skupštini nije izabran jer su nastupili određeni problemi u izbornom procesu u Posavskoj županiji, kojoj pripada ovo mjesto.

U svečanom dijelu skupštine predstavnicima članica Saveza uručene su povelje u povodu prošlogodišnje proslave 25. obljetnice Saveza i po primjerak tvrdog uveza pet brojeva Hoopa! za 2017. godinu.