Novosti

LD „Fazan“ OdžakNakon odluke Upravnog odbora iz prosinca prošle godine o nabavci 600 odraslih fazana u omjeru 5 : 1 u korist koka, lovnik društva Grga Grgić i predsjednici sekcija Muhamed Puzić, Marko Jeleč, Juro Vucić i Drago Matić, kao najpovoljniju prihvatili su ponudu fazanerije „Posavina“ iz Posavske Mahale i na taj je način realizirana odluka Upravnog odbora. Istina, navedena fazanerija nije bila u stanju osigurati 600, nego 500 fazana.

Nakon izvršenih priprema, 8. ožujka 2020. u lovište su pušteni svi kupljeni fazani. Svaka od četiri sekcije dobila je po 120 fazana, a u komercijalno lovište Mera pušteno je preostalih 20 fazana.