Novosti

LO „Vitez“ Vitez

U Županiji Središnjoj Bosni lov se još ne nazire. Pandemija koronavirusa „pomogla“ je ovaj put lovačkim udrugama i resornom županijskom ministarstvu odgovoriti na pitanje hoće li ili neće biti lova, no sada kada pandemija, barem prividno, jenjava, lovačke su udruge nastavile s realizacijom planova za ovu godinu.

Općina Vitez vjerojatno se bitno ne razlikuje od ostalih općina, barem na području Središnje Bosne. Mladi odlaze, a zemlja ostaje neobrađena. Za razliku od nekadašnjeg vremena, kada se svijećom tražila zemlja pod zakup, sada neobrađene zemlje ima puno, a njezini vlasnici ne traže ni naknadu za njezino korištenje. Dovoljno je već što će se posjed očistiti od korova.

Vrijedni članovi lovne jedinice „Drževo“ i ovaj su put zasukali rukave. Prvo su očistili korov s njive u Dolovima, površine oko 1500 m², koja se nalazi na terenu ove lovne jedinice. Zatim je izvršeno oranje, zubljenje, frezanje i na kraju je njiva zasijana kukuruzom. U prethodnim godinama u neposrednoj blizini zasijana je višegodišnja djetelina. Hrana koja će se dobiti koristit će divljači, dijelom za prehranu, čime će se zasigurno smanjiti štete koje bi divljač počinila stanovništvu. Drugi dio hrane ostat će za prihranu u oskudnom zimskom razdoblju.

Početkom lipnja ove godine zamijenjen je krov iznad terase lovačkog doma. Prije toga, što zbog malog kuta nagiba, što zbog izvedbi vila, što zbog materijala krova (kanadska šindra), krov je mjestimice prokišnjavao, rezultat čega su bile lokvice vode na terasi pri svakoj jačoj ili dugotrajnijoj kiši. Upravni odbor je još prošle godine donio jednoglasnu odluku o sanaciji krovišta i imenovao tročlano povjerenstvo za sanaciju krovišta u sastavu Vinko Strukar, Vitomir Rajić i Ivica Blaž. Odobren je novac za kupnju materijala prema sačinjenoj specifikaciji, a lovci su sami izveli tesarske i krovopokrivačke radove.

Ovom prigodom lovačka udruga zahvaljuje tvrtki „Krovopokrivač“ za odobravanje rabata i pomoć za krovopokrivačke radove. Isti dan novi krov je uspješno testiran velikim količinama oborina, a test je uspješno položen. Kako to obično biva, nakon završetka akcije nastavilo se s druženjem uz čašicu razgovora.

Kao kuriozitet napominjemo da je medvjed u manjoj mjeri oštetio jednu visoku zatvorenu čeku, vjerojatno pokušavajući doći do puhova koji su se u njoj skrivali.