Novosti

HLD „Vepar“ Fojnica

Početkom proljeća fojnički su lovci počeli sa zasijavanjem određenih površina žitaricama za divljač, a nakon proljetnog zasijavanja pristupili su iznošenju hrane, ponajprije kukuruza za divlju svinju i soli za srneću divljač. Usporedo s tim pravili su visoke čeke i hranilice.

Ovdašnji su lovci nekad iznosili stotine kilograma kukuruza u lovište, ali je većina toga propadala prije nego ga divljač nađe. Zadnjih nekoliko godina prave hranilice od starih bojlera, a osim što su vrlo korisne i čuvaju kukuruz od vlage, one su i ekonomične jer jedna košta desetak maraka, a kukuruz u njima „čeka“ dok divljač ne aktivira hranilicu. Prije nekoliko godina ovdje je bila samo jedna hranilica i zbog krivolova njezinu su lokaciju krili koliko su mogli. No to nije smanjilo krivolov pa su ove godine odlučili raditi obrnuto. Hranilice neće skrivati, a više će raditi na prijavljivanju krivolova.

Trenutačno je na širem području lovišta postavljeno petnaestak hranilica na koje divljač redovito dolazi, a u njihovoj izradi i postavljanju pomagali su i članovi LD-a „Divokoza“ iz Fojnice. Prijašnjih je godina bilo problema jer policija, zbog nedostatka terenskog vozila, nije mogla u kvalitetnu potragu za krivolovcima. Od ove godine više nije tako i lovci se nadaju da će, uz pomoć policije, ostvariti mnogo bolje rezultate u borbi protiv krivolova.