Novosti

SKUPŠTINA LOVAČKOG SAVEZA HERCEG BOSNE

Ovogodišnja redovita skupština Lovačkog saveza Herceg Bosne održana je 24. listopada, dakle kasnije nego što je to uobičajeno. Razlog je poznat – epidemija koronavirusa.

Upravni odbor Saveza, na sastanku održanom 25. rujna, odlučio je da se na skupštinu Saveza pozovu samo predsjednici lovačkih udruga članica Saveza i predstavnici ostalih članica Saveza, kako bi se poštovale epidemiološke mjere i preporuke o ograničenom broju okupljenih u zatvorenom prostoru. Na početku sastanka, Skupština je prihvatila navedenu odluku Upravnog odbora Saveza i na taj način osigurala legalnost odluka koje će donijeti u krnjem, nepotpunom sastavu.

Nakon „Lijepe naše domovine“ i minute šutnje za umrle lovce članove Saveza, skupštinu je prigodnim riječima otvorio Ilija Vrljić, predsjednik Skupštine, nakon čega su izabrana radna tijela i prihvaćen predloženi dnevni red.Umjesto Dragomira Lončara iz Bosanskog Grahova, Skupština je jednoglasnom odlukom za dopredsjednika Saveza izabrala Stjepana Škaru, predsjednika LU-a „Vran“ Tomislavgrad, što je bila prva odluka ove skupštine.

Izvješće o radu Lovačkog saveza Herceg Bosne u 2019. godini podnio je Slavko Marin, predsjednik Saveza. Kroz deset poglavlja, predsjednik Marin se ukratko osvrnuo na ono što je učinjeno u svakoj od tih oblasti, na određene poteškoće u radu, pa i na neke propuste uzrokovane objektivnim i subjektivnim razlozima. Izvješće je jednoglasno prihvaćeno, a ovdje ga u cjelovitom obliku donosimo kao poseban prilog.

Obraćajući se zastupnicima u ime Nadzornog odbora Saveza, Mate Buntić, predsjednik Odbora, konstatirao je da je Savez u 2019. poslovao pozitivno i ostvario višak prihoda nad rashodima, da je materijalno-financijsko poslovanje Saveza bilo u skladu s pozitivnim zakonskim propisima i da nije bilo nepravilnosti u radu, te da Nadzorni odbor daje pozitivno mišljenje na materijalno-financijsko poslovanje Saveza u 2019. godini.

Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali Željko Krišto i Ivica Lučić, a bila je riječ o financiranju lovačkih kalendara, uz jedan suzdržan glas, prihvaćeno je Izvješće Nadzornog odbora i Financijsko izvješće Saveza za 2019. godinu.
Program rada Lovačkog saveza Herceg Bosne za 2020. jednoglasno je prihvaćen, bez rasprave.

Financijski plan Saveza za 2020. bio je razlogom za više pojedinačnih rasprava, uglavnom zbog zahtjeva Županijskog vijeća za lovstvo Hercegbosanske županije, koji je iznio Željko Krišto, predsjednik Vijeća, da se tri njihove članice: LU „Vran“ Tomislavgrad, LU „Cincar“ Livno i LD „Tetrijeb“ Kupres, u 2020. u potpunosti oslobode plaćanja članskog doprinosa Savezu, a da se ostalim lovačkim udrugama iz Hercegbosanske županije članski doprinos Savezu za 2020. umanji za 50 posto.
„Ako bismo prihvatili ovaj prijedlog, bio bi to raspad sustava i Saveza više ne bi bilo. Savez to ne bi mogao podnijeti i stoga držim da ovaj prijedlog ne možemo prihvatiti“, vrlo se jasno o ovom zahtjevu očitovao predsjednik Saveza Slavko Marin.
„Sličnih smo zahtjeva imali tijekom svih ovih godina, ali nikad im nismo mogli udovoljiti. Lovačke udruge od svojih članova naplate članarinu, i ono što Savez traži i očekuje jest da svaka lovačka udruga Savezu plati samo onoliko doprinosa koliko je naplatila od svoga članstva, ništa više“, stav je Ivice Lučića, tajnika Saveza.

Razumijevanja za zahtjev članica ŽVL-a Hercegbosanske županije nije imao ni Dragan Guberac, dopredsjednik Saveza: „Dugo sam u Savezu i imam bogato iskustvo, ali je ovo prvi put da čujem ovakav zahtjev. Kolegama iz Hercegbosanske županije želim reći, nemojte misliti da se samo vi bavite lovnim turizmom i da samo vi gubite sudske sporove zbog nalijetanja vozila na divljač. Ako bi to bili opravdani razlozi za vaše zahtjeve, onda bih slično sutra mogao zatražiti ja, prekosutra netko drugi i tako redom. Gdje bi tu bio kraj? Osobno držim da svaka članica od prikupljene članarine najprije treba podmiriti obvezu prema Savezu, a sve drugo ovisi o njezinim potrebama, mogućnostima i sposobnostima. Ne može i ne treba Savez nikoga osloboditi plaćanja članskog doprinosa.“

Zato što zahtjev ŽVL-a Hercegbosanske županije nije razmatrao Upravni odbor Saveza, predsjednik Skupštine Ilija Vrljić predložio je da se o njemu Skupština ne izjašnjava, prije nego što se o njemu ne očituje Upravni odbor.
„Moj je prijedlog da se ne izjašnjavamo o ovom zahtjevu, jer znamo da mu Skupština ne može udovoljiti, a da se svaka članica Saveza, ako ima potrebu za tim, pojedinačno obrati Savezu za eventualnu pomoć“, raspravu je završio Mate Buntić, nakon čega je Financijski plan Saveza za 2020. prihvaćen, uz dva suzdržana glasa.

Upravni odbor Saveza, na prošlom sastanku, prihvatio je Zaključak Povjerenstva za statutarna i pravna pitanja Lovačkog saveza Herceg Bosne, donesen na temelju zahtjeva Županijskog vijeća za lovstvo Županije Zapadnohercegovačke, o izmjeni članka 26. stavak 4. Statuta Saveza, koji se odnosi na broj zastupnika u Skupštini Saveza. Kako Statut i njegove izmjene i dopune donosi Skupština, Upravni odbor je tu točku stavio na dnevni red skupštine.

Članak 26. stavak 4. Statuta Saveza glasi: „Članice Saveza koje imaju do 100 članova u Skupštinu biraju jednog zastupnika, članice Saveza koje imaju od 100 do 400 članova u Skupštinu biraju dva zastupnika, a članice koje imaju preko 400 članova u Skupštinu biraju tri zastupnika.“ Prema prijedlogu Povjerenstva za statutarna i pravna pitanja Saveza, taj se članak mijenja i glasi: „Članice Saveza koje imaju do 100 članova u Skupštinu biraju jednog zastupnika, članice Saveza koje imaju od 100 do 200 članova u Skupštinu biraju dva zastupnika, članice Saveza koje imaju od 200 do 400 članova u Skupštinu biraju tri zastupnika, članice Saveza koje imaju od 400 do 600 članova u Skupštinu biraju četiri zastupnika, a članice koje imaju više od 600 članova u Skupštinu biraju pet zastupnika.“  

U raspravi, Željko Krišto i Mate Buntić založili su se za načelo „jedna članica, jedan zastupnik“, a Mario Herceg iz Ljubuškog, tvrdeći da nije riječ ni o kakvu međusobnom nepovjerenju među članicama, založio se za realniji odnos broja članova jedne udruge i broja njezinih zastupnika u Skupštini Saveza.

Napomenuvši kako bi bilo dobro i potrebno najprije raščistiti pitanje gdje je nestalo gotovo 5000 lovaca, kolika je razlika između broja izdanih iskaznica i trenutačnog broja članova u Savezu, pa tek onda razgovarati o broju i razrezu zastupnika, dopredsjednik Saveza Dragan Guberac predložio je da se na skupštini u nepotpunom sastavu ne donosi tako bitna odluka kao što su izmjene i dopune Statuta Saveza, s čime se složio i Dalibor Šantić, predsjednik LD-a „Zec“ Busovača.

U raspravi o ovoj temi još su sudjelovali Slavko Marin i Ivica Lučić, nakon čega je Skupština, većinom od 5 glasova, odlučila da se na ovom sastanku zastupnici ne izjašnjavaju o ovom pitanju, nego da ono bude na dnevnom redu Skupštine u punom sastavu.

Na kraju sastanka, svim članicama Saveza uručen je tvrdi uvez pet brojeva Hoopa! iz 2019., čime je završena ova, zbog epidemioloških razloga, po mnogočemu posebna i neobična skupština Saveza.

CJELOKUPNO IZVJEŠĆE O RADU LOVAČKOG SAVEZA HERCEG BOSNE U 2019. GODINI MOŽETE POGLEDATI OVDJE