Novosti

Slavko MARIN, predsjednik Saveza

IZVJEŠĆE O RADU LOVAČKOG SAVEZA HERCEG BOSNE U 2019. GODINI

Poštovani predsjedniče Skupštine, poštovani članovi radnog predsjedništva, poštovani zastupnici, dragi prijatelji!
Dopustite mi, da u ovim nesvakidašnjim i teškim epidemiološkim okolnostima, podnesem izvješće o radu Lovačkog saveza Herceg Bosne u 2019. godini, koji je obilježio cijeli niz različitih aktivnosti na domaćem i međunarodnom planu, koje su se provodile u skladu s našim programskim zadaćama te odlukama i zaključcima radnih tijela Saveza, utemeljenim na ciljevima provedbe jedinstvene lovne politike, razvoja i unapređenja lovstva, uzgoja, zaštite i korištenja divljači, njegovanja lovačke etike i običaja te zaštite prirode i ljudskog okoliša, kao temeljnim odrednicama u radu Saveza.

RADNA TIJELA SAVEZA
Nakon izborne Skupštine Saveza godine 2018., na kojoj je izabrano novo vodstvo i definirana njegova kadrovska struktura za iduće četverogodišnje razdoblje, Savez je u 2019. ušao s novim vodstvom i krenuo u susret novim zadaćama i izazovima.
Tako je početkom svibnja 2019. održana redovita izvještajna Skupština Saveza koja je osim izvještajnog i programskog sadržaja razmatrala i novi prijedlog modela plaćanja članskog doprinosa Savezu koji, kao što znate, nije usvojen.

U 2019. održane su četiri sjednice Upravnog odbora Saveza na kojima su razmatrane 34 točke dnevnog reda i doneseno 46 zaključaka i odluka, koje su tijekom godine provodili stručna služba i radna tijela Saveza, županijska vijeća za lovstvo te članice i članstvo na terenu.
Nadzorni odbor Saveza, u skladu sa statutarnim ovlastima, izvršio je nadzor financijskog poslovanja Saveza u 2019. i o tome načinio izvješće koje ćemo danas razmotriti.

Stegovni i Arbitražni sud Saveza nisu se sastajali u 2019. godini, što govori da nije bilo povrede članskih prava, dužnosti i obveza, ni sporova među članicama Saveza.
Ostala radna tijela Saveza: Stručno vijeće za lovstvo, Stručno vijeće za izobrazbu kadrova u lovstvu, Izdavačko vijeće, Povjerenstvo za lovno streljaštvo, Povjerenstvo za lovnu kinologiju i Povjerenstvo za statutarna i pravna pitanja, u skladu s potrebama i mogućnostima, zajedno sa stručnom službom Saveza, dali su značajan doprinos uspješnom radu Saveza u 2019. godini.

Želim istaknuti kvalitetan i sadržajan rad županijskih vijeća za lovstvo koja su, zajedno s članicama, također dala veoma značajan doprinos radu Saveza u protekloj godini.

SURADNJA S ČLANICAMA
Kao i prethodnih godina, suradnja Saveza i njegovih članica u 2019. bila je vrlo sadržajna i raznolika, a ogledala se kroz posjete članicama, sastanke županijskih vijeća za lovstvo, lovačke večeri, zajedničke lovove, streljačka natjecanja, lovačke ispite, lovnu izobrazbu, stručnu i savjetodavnu potporu te brojne druge, manje ili više uobičajene vidove svakodnevne koordinacije i suradnje.

Na poseban način istaknut ću aktivnost naših članica vezanu za obilježavanje blagdana svetog Huberta, zaštitnika lova i lovaca našega Saveza. Ova manifestacija, koja je dio našega lovačkog, vjerskog i nacionalnog identiteta, iz godine u godinu postaje sve masovnija i u njoj sudjeluje sve više udruga i lovaca, što je za svaku pohvalu i tako treba nastaviti i ubuduće.

Lovačke večeri i zajednički lovovi također su naša tradicija i prepoznatljiv segment našega lovnog identiteta.
Na poseban način spomenut ću lovački bal Županijskog vijeća za lovstvo Županije Središnja Bosna, održan u Novoj Biloj u povodu blagdana svetog Huberta, zatim lovačke večeri u Posušju („Radovanj“ Posušje, „M. M. Bikan“ Vir, „Jarebinjak“ Rakitno), Tomislavgradu („Orlov kuk“), Orašju, Odžaku, Čitluku („Golub“ i „Orao“), Mostaru, Ljubuškom, Grudama i Domaljevcu, kao i zajedničke lovove i hajke organizirane u Kupresu, Grudama, Posušju, Bosanskom Grahovu, Roškom Polju, Čitluku i Odžaku.

Ovome svakako treba dodati suradnju Saveza i njegovih članica u provedbi izobrazbe i polaganja lovačkih i lovočuvarskih ispita, u organiziranju natjecanja u lovnom streljaštvu, u radu županijskih vijeća za lovstvo, kao i veoma bitnu svakodnevnu suradnju, komunikaciju i koordinaciju stručne službe Saveza sa županijskim vijećima za lovstvo i članicama.

Osim navedenog, u protekloj se godini odvijao cijeli niz drugih aktivnosti, jednako bitnih za uspješno funkcioniranje našega sustava, a koje se odnose na organizirano i plansko gospodarenje lovištima od strane naših članica u smislu izvršenja preuzetih zakonskih obveza, u smislu uzgoja i zaštite divljači, izgradnje lovne infrastrukture, unosa žive divljači, te osobito u smislu uspostave lovočuvarske službe i zaštite divljači i lovišta.

Kao rezultat uspješne suradnje Saveza i njegovih članica, te kao znak priznanja i zahvalnosti našim članovima na njihovu radu i doprinosu razvoju lovstva, u protekloj su godini s razine Saveza dodijeljena 82 lovačka odličja od kojih je 19 Prvoga reda, 24 Drugoga reda, te 39 Trećega reda, a dodijeljena su našim članovima iz 24 članice Saveza.

LOVNO ZAKONODAVSTVO
Od kada je 2006. stupio na snagu Zakon o lovstvu Federacije BiH, njegova provedba naša je trajna zadaća, osobito u procesima ustanovljenja i dodjele lovišta na korištenje našim članicama i zaštite interesa Saveza i članica u tim procesima, a ta je obveza i danas aktualna jer sve članice Saveza još uvijek nisu dobile lovišta na gospodarenje.

Naše članice u Hercegovačko-neretvanskoj, Zapadnohercegovačkoj, Posavskoj, Zeničko-dobojskoj i Hercegbosanskoj županiji potpisale su ugovore o desetogodišnjem zakupu lovišta, izradile lovnogospodarske osnove i planove gospodarenja, uspostavile stručnu i lovočuvarsku službu, ustrojile katastre lovišta i druge lovne evidencije, obilježile granice lovišta i provele niz drugih aktivnosti, što je golem napredak u uspostavi zakonitog i planskog lovnog gospodarenja.

Određeni problemi i zastoji, već godinama, postoje u HNŽ-u (Rama, Čitluk i Doljani), zatim u HBŽ-u (Bosansko Grahovo) i ZDŽ-u (Usora), a u Središnjoj Bosni, gdje smo s bošnjačkim udrugama na općinskim razinama potpisali sporazume o formiranju novih udruga, došlo je do znakovitog pomaka i donošenja odluke o formiranju lovišta od strane Skupštine SBŽ-a. Lovišta su formirana u onim općinama u kojima su se lovačke udruge dogovorile o formiranju lovišta, a što će po istom načelu biti odrađeno i u ostalim općinama (Travnik, Novi Travnik i Gornji Vakuf – Uskoplje), kada se o tome dogovore lokalne lovačke udruge. S obzirom na višegodišnje kaotično stanje u lovstvu na području SBŽ-a, ovo kompromisno rješenje svakako je značajan korak na putu konačnog rješenja problematike lovstva u Središnjoj Bosni, a vrijeme će pokazati koliko je taj model provediv, funkcionalan i održiv.

Također, želim istaknuti vrlo teško stanje u lovstvu na području Brčko Distrikta, uzrokovano višegodišnjom zabranom lova od strane Vlade Brčko-Distrikta, gdje naše članice ulažu velike napore na zaštiti divljači i lovišta te očuvanju svojega lovačkog članstva.       

Kao što znate, Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, godine 2018., iniciralo je izradu novoga zakona o lovstvu te suprotno stavovima lovačkih saveza i resornih županijskih ministarstava u Federaciji BiH, izradilo Prednacrt zakona o lovstvu.

S obzirom na to da njegov sadržaj nije usuglašen s lovačkim savezima, izradili smo amandmane na Prednacrt zakona o lovstvu i dostavili ih federalnom ministru poljoprivrede vodoprivrede i šumarstva, na koje do danas nismo dobili nikakav odgovor. I ovaj primjer govori o nekorektnom odnosu resornog federalnog ministarstva prema lovačkim savezima i ukazuje na činjenicu da nas u procesu donošenja novog zakona o lovstvu očekuje neizvjestan put na zaštiti interesa naših članica i uređenja lovstva na ovim prostorima.

LOVNA IZOBRAZBA
Kao i prethodnih godina, izobrazba i edukacija članstva na svim razinama bila je prioritetna zadaća Saveza i u 2019. godini, a njezino je težište bilo na izobrazbi lovnih pripravnika i njihovu osposobljavanju za polaganje lovačkog ispita, te na izobrazbi i polaganju ispita za lovočuvara.

Izobrazba pripravnika i polaganje lovačkog ispita provedeni su u skladu s federalnim Pravilnikom o programu, uvjetima i načinu polaganja lovačkog ispita, po kojem već trinaestu godinu provodimo lovačke ispite u našem Savezu.

Prošle je godine na razini Saveza upriličeno 13 lovačkih ispita, za koje je prijavljeno 415 lovnih pripravnika iz 39 lovačkih udruga. Lovački ispit položilo je 379 lovnih pripravnika, a 36 pripravnika nije položilo ispit.

Za potrebe naših članica Savez je 2018. donio odluku o održavanju lovočuvarskog ispita, a cjelokupan proces završen je u ožujku i travnju 2019., provedbom izobrazbe i polaganja lovočuvarskih ispita koji su organizirani u Novoj Biloj i Tomislavgradu, a ispit je položilo 80 kandidata iz 23 članice.

Glede izobrazbe i edukacije našeg članstva, Upravni odbor Saveza koncem prošle godine donio je odluku o izobrazbi lovnika tijekom 2020. godine. U tom smislu izrađen je i usvojen Nastavni plan i program osposobljavanja za lovnika, a poduzeti su i drugi koraci vezani za organizaciju ove izobrazbe, međutim, ona nije provedena zbog epidemije COVID-19 i mjera propisanih od strane mjerodavnih institucija na području Federacije BiH.

LOVNA KINOLOGIJA
Lovno-kinološke aktivnosti na razini Saveza i njegovih članica provodile su se u suradnji s Kinološkim savezom Herceg-Bosne i u skladu s njegovim programom, odnosno rasporedom lovno-kinoloških manifestacija za 2019. godinu.

U ovim manifestacijama aktivno je sudjelovala većina naših članica, odnosno naših lovaca vlasnika lovačkih pasa, među kojima su, kao organizatori, sudionici ili kinološki suci, aktivno sudjelovali i članovi Povjerenstva za lovnu kinologiju našeg Saveza, što svakako treba inicirati, podržavati i provoditi i ubuduće.

Odnosi i suradnja Saveza i naših članica s Kinološkim savezom Herceg-Bosne su dobri i oko bitnih pitanja lovne kinologije nema nikakvih prijepora, a suradnju treba poticati i prilagoditi potrebama naših članica, kako bi kao korisnici lovišta, ispunile zakonske uvjete vezane za lovne pse, odnosno upotrebu pasa u lovu.

Također trebamo graditi ambijent i sustavno stvarati uvjete u kojima bi naši lovci imali motiva i poticaja za držanje i uzgoj ponajprije autohtonih pasmina lovačkih pasa.

LOVNO STRELJAŠTVO
S razine Saveza, lovnom streljaštvu kao bitnom segmentu lovstva, već godinama se pridaje veliko značenje. Tako je bilo i u 2019., koju su obilježile streljačke aktivnosti predviđene programom streljačkih natjecanja, a koja vrlo uspješno organizira i provodi Povjerenstvo za lovno streljaštvo Saveza.

U prošloj godini na razini Saveza održana su dva streljačka natjecanja: Otvoreno prvenstvo Saveza u lovnom streljaštvu održano je 1. lipnja na streljani u Neumu, a Prvenstvo članica Saveza u lovnom streljaštvu održano je 3. kolovoza na novoizgrađenoj streljani LSUG-a „Jarebica“ u Brčko-Distriktu, koju je djelomice financirao i Savez.

Na ovim natjecanjima, već tradicionalno, nastupili su strijelci iz lovačkih udruga članica Saveza s prostora Posavine, zapadne i Središnje Bosne te Hercegovine, kao i strijelci iz Republike Hrvatske, što dovoljno govori o razini, popularnosti i interesu za lovno streljaštvo.

Osim streljačkih natjecanja na razini Saveza, naše se članice već šestu sezonu natječu u Ligi Herceg Bosne u lovnom streljaštvu, koja je lani protekla kroz natjecanja na streljanama u Širokom Brijegu, Neumu, Grudama, Mostaru, Busovači, Čitluku i Čapljini, a pobjednik Lige za 2019. je Lovačko društvo „Mosor“ iz Širokog Brijega.

S obzirom na značenje, interes i popularnost streljačkih natjecanja, Savez će i ubuduće, u skladu sa svojim mogućnostima, među svojim članstvom i članicama provoditi i poticati razvoj, masovnost i kvalitetu lovnog streljaštva kao veoma značajnog i afirmativnog segmenta lovstva.

LOVNO IZDAVAŠTVO
S obzirom na značenje lovnog izdavaštva za naš Savez, naše članice i članstvo, u protekloj, 2019. godini realizirani su svi planirani izdavački projekti Saveza.
Tako je izdano pet brojeva lovačkog glasila Hoop!, uz maksimalno nastojanje da se unaprijede njegove informativne, stručne, edukacijske i promidžbene vrijednosti te dosegnu grafički i medijski standardi koji Hoop! već godinama svrstavaju u kategoriju najkvalitetnijih lovačkih časopisa u ovoj regiji.
U protekloj smo godini tiskali zidni i stolni lovački kalendar te različite formulare, diplome, uvjerenja, pohvale i odličja. Također, osigurali smo tvrdi uvez pet brojeva Hoopa! za 2019., koji će danas biti uručen našim članicama.

U kontekstu izdavaštva spomenut ću i lovačku iskaznicu, koju izdajemo već desetu godinu, kao i podatak da je do kraja 2019. izdana ukupno 12.661 iskaznica.
S obzirom na to da je početkom 2020. istekao rok valjanosti iskaznicama izdanim 2010. godine, kao što znate, pristupili smo izradi nove serije lovačkih iskaznica za iduće desetogodišnje razdoblje.

FINANCIJSKO POSLOVANJE
Iz Izvješća Nadzornog odbora o financijskom poslovanju Saveza u 2019. godini, vidljivo je da je Savez poslovao zakonito i da je ostvaren značajan višak prihoda nad rashodima, što najbolje pokazuje da se domaćinski poslovalo i radilo u Savezu.
Iz Financijskog izvješća Saveza za 2019. vidljivo je da je novac trošen namjenski, u skladu sa stavkama iz Financijskog plana Saveza, najvećim dijelom u zajedničke projekte i programe, ponajprije u lovno izdavaštvo, lovnu izobrazbu, lovno streljaštvo, državne i međunarodne aktivnosti, nabavku opreme i sredstava, rad radnih tijela te stručne službe Saveza, kao i promidžbu i afirmaciju Saveza i njegovih članica na državnoj i međunarodnoj razini.

Želim da se ovakvo domaćinsko poslovanje nastavi i ubuduće i da sredstva ulažemo u sadržaje, programe i projekte koji će doprinijeti razvoju i afirmaciji našega Saveza, naših članica i našega članstva, kao i unapređenju cjelokupnog lovstva na ovim prostorima.

SAVEZ NA DRŽAVNOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI
Lovački savez Herceg Bosne na državnoj je razini svoju aktivnost u protekloj godini ostvarivao kroz suradnju s druga dva saveza: Lovačkim savezom Republike Srpske i Savezom lovačkih organizacija u BiH. Osobito dobra suradnja i koordinacija ostvarena je sa Savezom lovačkih organizacija u BiH u smislu zajedničkih nastupa i suradnje u proceduri izrade novog zakona o lovstvu Federacije BiH.

Smatram da je suradnja među lovačkim savezima u BiH na zadovoljavajućoj razini i da se temelji na načelima neovisnosti, jednakopravnosti i međusobnog uvažavanja, na kojima je jedino moguće graditi povjerenje i suradnju, te doprinositi pozitivnim procesima i boljitku lovstva u Bosni i Hercegovini. U tom kontekstu izaslanstvo Saveza, na poziv Lovačkog saveza Republike Srpske, posjetilo je međunarodni sajam lova u Banjoj Luci, te iskoristilo prigodu za razmjenu informacija o aktualnim događanjima i stanju lovstva u BiH.

Međunarodna aktivnost Saveza u protekloj se godini odvijala kroz tradicionalno dobru suradnju i komunikaciju s lovačkim asocijacijama CIC i FACE, kao i s lovačkim savezima zemalja okupljenim oko CIC Koordinacijskog Foruma za Srednju i Jugoistočnu Europu.

Tradicionalno dobra suradnja ostvarena je s Hrvatskim lovačkim savezom, osobito glede sudjelovanja u zajedničkom međunarodnom IPA projektu prekogranične suradnje naziva „Sustavno praćenje jarebice kamenjarke u svrhu očuvanja biološke raznolikosti“, za koji bi trebala biti odobrena sredstva iz fondova EU-a.

Osim navedenog, Savez je u protekloj godini ostvario suradnju i s brojnim drugim subjektima, organizacijama i institucijama, a najznačajniji su svakako bili sastanci s predstavnicima Federalnog i županijskih ministarstava poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, s načelnicima općina i predstavnicima županijskih MUP-ova, s direktorima javnih poduzeća, s predsjednicima županijskih vlada, te s predsjednikom Federacije BiH.

Ovdje ću konkretno spomenuti sastanke i koordinaciju s predsjednikom Vlade HNŽ-a i ministrom MUP-a HNŽ-a, vezano za izmjene i dopune županijskog Zakona o oružju i streljivu, gdje smo zajedničkim dogovorom uspjeli izmijeniti zakonske odredbe vezane za procedure dobivanja odobrenja za nabavku oružja, a koje nisu bile u interesu lovaca.

Spomenut ću i sastanke i koordinaciju s direktorom Elektroprivrede HZHB i ravnateljem Civilne zaštite HNŽ-a, kao i izradu elaborata: Procjena tržišne vrijednosti nekretnine-zgrada Rodoč, a sve vezano za iznalaženje prostora za smještaj Saveza u Mostaru.

Također, istaknut ću i sudjelovanje predstavnika Saveza u projektu „Zaštita smeđeg medvjeda na području Dinarida“ i izradi „Plana gospodarenja smeđim medvjedom u F BiH“, kao i sudjelovanje Saveza i njegovih članica u projektu „Prevencija afričke svinjske kuge“, koji se provode na razini Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.
Na kraju, spomenut ću i financijsku potporu od strane Vlade HNŽ-a za projekt unosa jelena lopatara na području Posavske županije, kao i potporu izdavaštvu Saveza od strane predsjednika Federacije BiH.

Svi ovi susreti, sastanci, koordinacije i prepiske, sve ove aktivnosti, provodile su se s namjerom rješavanja određenih problema i pružanja potpore našim aktivnostima, i sve su u konačnici imale samo jedan cilj – dobrobit Saveza.

SAVEZ DANAS
Na rad Saveza u 2019. značajno su utjecale političke, gospodarske i socijalne prilike u Bosni i Hercegovini, kao i naše objektivne i subjektivne poteškoće i slabosti. Zbog stanja i prilika u sustavu izostala je značajnija potpora lovačkim organizacijama i lovstvu od strane institucija vlasti, koje još uvijek nisu prepoznale lovstvo kao dobro od posebne državne skrbi, tako da smo većinu naših aktivnosti organizirali i provodili samostalno i samoinicijativno, često inicirajući i zagovarajući provedbu i onih aktivnosti koje su u isključivoj nadležnosti institucija vlasti.

Kada su u pitanju naše slabosti, odnosno problemi koji opterećuju i znatno utječu na rad Saveza, želim istaknuti neriješeno pitanje prostora za smještaj Saveza, te pitanje uspostave održivog sustava financiranja Saveza.
Poznato je da ova otvorena pitanja zadnjih nekoliko godina opterećuju rad Saveza i da pokušaji njihova rješavanja nisu dali rezultata, a smatram da o problemima treba otvoreno razgovarati i tragati za rješenjima, što očekujem i od ove Skupštine.

Pa ipak, bez obzira na sve poteškoće i probleme, smatram da je rad Saveza u protekloj godini bio uspješan, da smo izvršili planirane aktivnosti i zadaće, da smo napravili novi korak u provedbi Zakona o lovstvu i zaštiti interesa naših članica, da smo ostvarili kvalitetnu suradnju i učvrstili poziciju Saveza na državnoj i međunarodnoj razini, te da smo stvorili uvjete da uređujemo, razvijamo i gradimo hercegbosansko lovstvo na dobrobit našeg Saveza, naših članica i naših lovaca, kao i na dobrobit cjelokupnog lovstva u BiH.

Na kraju upućujem zahvalnost svima vama i svima onima koji su na bilo koji način doprinijeli i dali potporu radu i aktivnostima Saveza u protekloj, 2019. godini.