Novosti

NOVI IZGLED I NOVI UVJETI ZA DOBIVANJE LOVAČKE MARKICE

Kako se iz godine u godinu povećava razlika između broja izdanih lovačkih iskaznica i prikazanog broja članova lovačkih udruga, Stručna služba Saveza i vodstvo Saveza odlučili su već od iduće lovne sezone promijeniti izgled markice i uvjete pod kojima će lovac stjecati pravo na nju.

Naime, markice su do sada bile identične i ni na koji način nisu bile vezane uz posjedovanje lovačke iskaznice, a sada se to mijenja, svaka markica ima svoj broj i moći će je dobiti samo onaj lovac koji ima lovačku iskaznicu Saveza s istim tim brojem. Drugim riječima, markicu uopće neće moći dobiti lovac koji nema valjanu lovačku iskaznicu Saveza.

Lovačka iskaznica Saveza javna je isprava kojom lovac, uz svoj identitet, dokazuje da je položio lovački ispit i članstvo u svojoj matičnoj udruzi članici Lovačkog saveza Herceg Bosne.

Kad je utemeljen Lovački savez Herceg Bosne, 22. listopada 1992. u Širokom Brijegu, prva zadaća tek izabranog vodstva bila je izrada lovačkih iskaznica za lovce članica Saveza. Te prve iskaznice izazvale su pozornost šire javnosti i bile su jedan od pokazatelje statusa Saveza i njegova ulaska u međunarodne lovačke asocijacije.

S napretkom tehnologije i informatike, pojavile su se nove mogućnosti, pa je Upravni odbor Saveza, na sjednici održanoj 26. studenoga 2008., donio Odluku o načinu izdavanja, evidenciji, izgledu i sadržaju lovačke iskaznice. Skupština Saveza, na sjednici od 30. ožujka 2009., prihvatila je tu odluku i ubrzo se pristupilo njezinoj provedbi. Prve, nove iskaznice izdane su za lovnu sezonu 2010./2011. i vrijedile su deset godina, dakle do sezone 2020./2021. Za novu lovnu sezonu, 2021./2022., Savez je odlučio izdati nove, malo promijenjene lovačke iskaznice, što je i učinjeno.

NOVI IZGLED LOVAČKE MARKICE

Lovačke su udruge u studenom 2019. upoznate s ovom odlukom i bile pozvane da poduzmu potrebne korake kako bi svi njihovi članovi kojima je istekao rok valjanosti iskaznica, dobiju nove. Nažalost, sve udruge članice Saveza još uvijek nisu izvršile tu obvezu. Podsjećamo, u 2010. su izdane 6843 iskaznice i one više ne vrijede. A dosad su udruge zatražile da ih se promijeni samo 3526. Što je s ostalima?

Broj iskaznica koje je Savez do sada izdao krije u sebi jedan zanimljiv podatak. Naime, od 2010. do 1. prosinca 2020., Savez je izdao ukupno 13 123 iskaznice. A službeno je u članstvu Saveza oko 8200 lovaca, to su oni koje su udruge prijavile za Hoop! i markicu. Pojavila se, dakle, razlika od oko 5000 lovaca, za deset godine. Što se dogodilo s lovcima kojima je Savez izdao lovačku iskaznicu, a službeno nisu članovi Saveza? Ova „zanimljivost“ posebice je vidljiva u hercegovačkim lovačkim udrugama, gdje se razlika između broja izdanih lovačkih iskaznica i trenutačnih članova udruga kreće i do 50 posto. Primjerice, HLU „Kravica“ Ljubuški na popisu ima 626 lovca, a izdano joj je 1105 iskaznica. Najmanja je razlika u udrugama iz Posavske županije, manja od 20 posto. Primjerice, LU „Sava“ Orašje na popisu ima 402 člana, a izdane su joj 482 iskaznice. Da apsurd bude veći, neke lovačke udruge ponekad traže iskaznicu za lovca koji se uopće ne pojavljuje na popisu za Hoop! ili za lovačku markicu. Kako objasniti i prihvatiti činjenicu da je Savez izdao više od 13 000 iskaznica, a broj pretplatnika Hoopa! je oko 8000? To dvoje bi trebalo biti negdje blizu, a nije, naravno na štetu Hoopa! Zbog čega je nastala ta razlika? Gdje se „krije“ tih 5000 lovaca?

Jedan dio lovaca je preminuo, to je činjenica. Ali ni blizu toliko, da se „pokrije“ navedeni manjak. Ako se u obzir uzme činjenica da svake godine u članstvo Saveza uđe više od 300 novih lovaca, onda je stvar još zagonetnija. Neki su lovci oboljeli i prestali su biti članovima udruga, neki su promijenili prebivalište, nekima su izrečene stegovne mjere, ali sve to skupa ni izbliza ne može pokriti manjak od 5000 članova. Pa u čemu je onda „tajna“? U tome što neke udruge zlorabe lovačku iskaznicu i od Saveza „kriju“ stvarni broj svojih članova. Sve kako bi što više umanjile članski doprinos (svom) Savezu. Zanimljivo, pritom uredno naplate članarinu od svoga „sakrivenog“ člana.

Kako uravnotežiti broj izdanih iskaznica i broj članova u lovačkim udrugama? Više je mogućnosti za to, a Savez je odlučio to učiniti promjenom izgleda lovačke markice i njezinim striktnim vezivanjem uz lovačku iskaznicu. Do sada je na markici bila ispisana samo lovna godina za koju ona vrijedi. Ubuduće, već za lovnu 2021./2022., bit će drukčije. Naime, na markici će uz lovnu godinu za koju vrijedi biti ispisan broj lovčeve iskaznice. Svaka iskaznica ima svoj broj i baš će taj broj biti na markici. Nitko, dakle, neće moći dobiti markicu bez broja ili markicu s tuđim brojem iskaznice, iz čega proizlazi da nitko neće dobiti markicu, ako ne posjeduje valjanu lovačku iskaznicu. Ovaj korak značit će „malo“ više posla tajnicima lovačkih udruga i Stručnoj službi Saveza, ali će se uvesti znatno više reda u evidenciji članstva u lovačkim udrugama.

Stručna služba Saveza svim je članicama Saveza poslala popis njihovih lovaca kojima su izdane lovačke iskaznice. Udruge će od Saveza tražiti markice za svoje članove po imenu i prezimenu, odnosno po broju njihove iskaznice. Tako će otpasti mogućnost da lovci koji to nisu zaslužili, ponajviše zbog neplaćene članarine, dođu do markice, što se posebice odnosi na tzv. lovce-goste. Ova će mjera potaknuti one koji nemaju lovačku iskaznicu, a ima i takvih, da je dobiju.

U protivnom, ostat će i bez iskaznice i bez markice, dakle i bez bilo kakve zakonite mogućnosti odlaska u lov. Vodstvo Saveza i njegova Stručna služba očekuju da će ova inovacija s lovačkom markicom, koja je urađena po uzoru na Hrvatski lovački savez, izazvati pozornost lovaca i njihovo odobravanje u sređivanju lovačke evidencije, kako u Savezu, tako i u svakoj pojedinačnoj lovačkoj udruzi.