Novosti

ŽUPANIJA SREDIŠNJA BOSNA: Raspisan javni poziv za dodjelu sportsko-gospodarskih lovišta u zakup

Nakon što su krajem prošle godine županijska Vlada i Sabor donijeli Odluku o osnivanju lovišta na području ŽSB-a, Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je 19. siječnja 2021. raspisalo Javni poziv za dodjelu sportsko-gospodarskih lovišta u zakup. Uz poziv su objavljeni formulari prijave i seta izjava, uvjeti, kriteriji i postupak dodjele lovišta u zakup te način vrednovanja ponuda za dodjelu lovišta.

Na poziv se mogu javiti udruge ako su registrirane za obavljanje djelatnosti lovstva, ako imaju financijska sredstva za provedbu lovnogospodarske osnove, sprječavanje i naknadu šteta od divljači i na divljači, ako nisu kažnjavane dva puta u godini dana i ako se protiv njih ne vodi postupak za prekršaje iz članka 82. stavak 1 – 5 Zakona o lovstvu, ako su članice jednog od lovačkih saveza te ako će osigurati stručnu osobu za provedbu lovnogospodarske osnove i organizirati lovočuvarsku službu do potpisivanja ugovora.

Kriteriji za vrednovanje su: visina ponuđene zakupnine (maksimalno 30 bodova); posjedovanje lovnogospodarskih i lovnotehničkih objekata u lovištu (maksimalno 30 bodova); rezultati ostvareni u dosadašnjem gospodarenju (maksimalno 30 bodova, prema sljedećem: evidencija vrijednih trofeja koji su zaslužili medalju prema međunarodnim CIC mjerilima – maksimalno 10 bodova, tabelarni i grafički prikaz brojnog stanja glavnih gospodarskih vrsta u lovištu u prethodnih 10 godina – maksimalno 10 bodova te tabelarni i grafički prikaz planiranog i realiziranog odstrela u lovištu u prethodnih 10 godina – maksimalno 10 bodova); broj članova udruge (maksimalno 10 bodova).

Najboljeg ponuđača za svako lovište odabrat će Povjerenstvo za provedbu procedure za dodjelu sportsko-gospodarskih lovišta u zakup te o tome izvijestiti županijsko Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva koje će predložiti Vladi donošenje odluke o dodjeli lovišta u zakup najpovoljnijem ponuđaču koji zadovoljava propisane kriterije.

Javni poziv za dodjelu lovišta u zakup otvara niz pitanja na koja odgovor vjerojatno ne znaju ni sami njegovi kreatori. Zakon o lovstvu propisao je da se zakup lovišta vrednuje u postotcima a ne u KM (minimalno 10 % vrijednosti planiranog godišnjeg prihoda od odstrela divljači iz valjane lovnogospodarske osnove ili godišnjeg plana.) Naglašavamo riječ „valjane“, jer ni jedna ovdašnja lovačka udruga nema valjanju osnovu ili plan. Pa kako onda mogu izračunati ponudu u KM?

Ako se zna da su lovišta na području ŽSB-a formirana prije nekoliko mjeseci, kako je uopće moguće tražiti podatke za lovišta za deset godina, kada lovišta nisu bila ustanovljena, dakle niti dodijeljena na korištenje? Kako je moguće tražiti podatke o trofejnoj vrijednosti, odstrelu i brojnom stanju divljači za proteklih deset godina, ako lovišta tada nisu bila ustanovljena?

Model „dvije lovačke udruge“ koje zastupa krovna udruga potječe iz druge polovice 2017. godine. Kako je moguće tražiti podatke od tih lovačkih udruga za deset godina, ako su one formirane prije tri godine? Poziv ignorira i činjenicu da je u većem razdoblju u proteklih deset godina bila privremena zabrana lova ili čak i lovnog gospodarenja, kada su lovišta bila u kompetenciji Kantonalne uprave za šumarstvo.

O članstvu u nekom od lovačkih saveza ministarstvo je vodilo računa te je naglašeno da udruge, odnosno udruge utemeljitelji, moraju biti članice jednog od saveza, čime je riješen problem u općinama gdje postoje tri lovačke udruge. To se, međutim, nije eksplicitno naglasilo kod osiguranja financijskih sredstva za provedbu lovnogospodarske osnove. Naime, krovna udruga trenutačno nema prihoda, osim financijske potpore udruga osnivača, tako da ostaje nada da će ministarstvo prihvatiti alternativu, odnosno podatke o financijskim sredstvima osnivača. Isti je slučaj s objektima u lovištu, kao i s članstvom, jer krovna udruga nema ni objekata ni članstva.

Stoga je opravdano pitanje kako će krovne udruge prikazati broj članova, stanje na žiroračunu, podatke o tehničkoj opremljenosti, podatke o komercijalnom lovu, evidenciju pasa i članstvo u savezu, kad nemaju ni članstva, ni novca na računu, ni objekata, ni evidencije pasa? Također, u ovoj je fazi nepotrebna evidencija pasa koja se traži od lovačkih udruga, jer im lovišta još uvijek nisu dodijeljena. Što će im psi, ako nemaju lovišta? Osim toga, evidencija pasa je promjenjiva kategorija jer psi na dnevnoj bazi ugibaju, obolijevaju, stradavaju, prodaju se, nestaju, tako da je korištenje pasa prikazanih u evidenciji, kad lovišta budu dodijeljena na korištenje, vrlo upitno.

U pozivu nije definirano do kada Povjerenstvo treba završiti svoj dio posla tako da procedura dodjele lovišta može trajati beskonačno, a što je izgleda postala uobičajenom praksom kada je u pitanju lovstvo u ovoj županiji.

Na temelju svega navedenog nameće se pitanje: Je li ovaj javni poziv mogao i trebao biti jednostavniji, provediviji, logičniji, zakonitiji? Naravno da jest. Komu i zašto trebaju podaci iz javnog poziva koji se realno ne mogu prikupiti niti prikazati, čime se udruge navode na krivotvorenje, što je kazneno djelo, te hoće li udruge „morati“ krivotvoriti dokumentaciju kako eventualno ne bi bile eliminirane iz poziva?

Na kraju, vrlo je znakovita i spoznaja da nitko iz Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Povjerenstva koje je izradilo javni poziv, Ureda za zakonodavstvo Vlade ŽSB-a, kao ni iz lovačkih udruga nije reagirao na ove banalnosti i nepravilnosti. Je li ovaj javni poziv samo još jedan dokaz i potvrda neznanja, nesposobnosti i nestručnosti ovlaštenih institucija, njihovih namještenika i njihova odnosa prema lovstvu, ali i realna slika kompetencije čelnih ljudi lovačkih udruga u Središnjoj Bosni, o čemu najbolje svjedoči šutnja i nepodnošljiva lakoća prihvaćanja svega i svačega.

Izgleda da se i na ovom primjeru još jednom potvrđuje ona poznata Andrićeva: „Bosna je onoga ko duže izdrži!“