Novosti

Dva sastanka Upravnog odbora Saveza

Prvi ovogodišnji sastanak Upravnog odbora Saveza održan je 26. ožujka u Mostaru. Na njemu su razmatrana pitanja vezana za rad i aktivnosti Saveza i županijskih vijeća za lovstvo, za održavanje redovite izvještajne Skupštine Saveza (22. svibnja 2021.), zatim pitanja vezana za izobrazbu lovnika, lovočuvara i grupovođa za pregled mesa odstrijeljene divljači, za prijam novih članica u članstvo Saveza, kao i pitanja vezana za problematiku u radu pojedinih članica, organiziranje streljačkih natjecanja u tekućoj godini, te podmirenje financijskih obveza Savezu.

Podnoseći izvješće o radu Saveza u proteklom razdoblju, predsjednik Slavko Marin spomenuo je niz aktivnosti od kojih treba istaknuti redovitu godišnju Skupštinu Saveza, provedbu lovačkih ispita, obilježavanje blagdana sv. Huberta, izdavanje Hoopa! i sastanke njegova Uređivačkog kolegija, tisak i distribuciju lovačkog kalendara, izradu novih lovačkih markica i lovačkih iskaznica, sudjelovanje u zajedničkim lovovima, sastanke o temi oralne vakcinacije lisica i problematiku ustanovljenja lovišta na području općine G. Vakuf-Uskoplje.

Završavajući izvješće, predsjednik Marin je istaknuo: „Rad Saveza u proteklom razdoblju odvijao se u izvanrednim okolnostima izazvanim pandemijom koronavirusa, ali Savez, njegova Stručna služba i radna tijela, nisu prestajali raditi i provoditi one aktivnosti i zadaće koje su bile provedive u takvim uvjetima. U tom smislu odajem im priznanje za angažman, požrtvovnost i profesionalnost koju su pokazali u teškim okolnostima pandemije koja je pogodila cijeli svijet.“

U izvješćima o radu županijskih vijeća za lovstvo, Zoran Bakula je istaknuo problem dostave Hoopa! na kućne adrese lovaca od strane Hrvatske pošte Mostar u Županiji Zapadnohercegovačkoj, Stojan Musa problem (ne)funkcioniranja Županijskog vijeća za lovstvo Hercegovačko-neretvanske županije zbog (ne)izbora novog predsjednika Vijeća, a Željko Krišto informirao je nazočne o sastancima s predstavnicima MUP-a Hercegbosanske županije posvećenim zakonu o oružju u toj županiji.

Predsjednik Županijskog vijeća za lovstvo Županije Posavske, Marinko Džoić, izvijestio je o inspekcijskom nadzoru koji je izvršila federalna veterinarska inspekcija u lovačkim udrugama u županiji, a Marko Bilandžija u svom se izlaganju osvrnuo na raspisivanje javnog poziva za dodjelu lovišta u zakup u Županiji Središnjoj Bosni.


Kako je dnevni red sastanka bio sadržajan i obiman, doneseni su brojni zaključci i odluke (ukupno 21), od kojih svakako treba istaknuti odluku o održavanju redovite Skupštine Saveza, dostavu popisa kandidata za izobrazbu lovnika, lovočuvara i postupanja s ulovljenom divljači, provedbu procedure izbora predsjednika Županijskog vijeća za lovstvo Hercegovačko-neretvanske županije, prijam novih članica u članstvo Saveza, organiziranje streljačkih natjecanja na razini Saveza u 2021. godini te podmirenje financijskih obveza članica Savezu.
Drugi sastanak Upravnog odbora u 2021. godini održan je 5. svibnja, također u Mostaru i bio je to svojevrsni nastavak prethodnog sastanka. Na sastanku su razmatrani radni materijali za planiranu izvještajnu Skupštinu Saveza, pri čemu je jednoglasno prihvaćen dnevni red Skupštine, Izvješće Nadzornog odbora i Financijsko izvješće Saveza za 2020. godinu, Program rada Saveza za 2021. godinu, Financijski plan Saveza za 2021. godinu. Upravni odbor odlučio je, zbog nepovoljne epidemiološke situacije, do daljnjega odgoditi već zakazanu skupštinu Saveza.

Na ovom se sastanku Upravni odbor bavio i primanjem novih članica u Savez, ovaj put privatnih tvrtki registriranih za djelatnost lovstva, a koje su dobile gospodarska lovišta na korištenje u Hercegbosanskoj županiji te su kao takve, po Zakonu o lovstvu, obvezne biti u članstvu jednog od dva lovačka saveza u Federaciji BiH. U članstvo Saveza primljeni su: „Lupo“ d.o.o. iz Livna, „Scaltro“ d.o.o. iz Livna, „Jelena“ d.o.o. iz Glamoča, „Eurolov“ d.o.o. iz Gruda i „Gumakomerc“ d.o.o. iz Posušja.

Upravni odbor se bavio i Lovačkom udrugom „Livanjsko polje“ iz Lištana (Livno) te poduzeo određene mjere u vezi sa statusom ove udruge, ali i s daljnjim statusom u Savezu članica koje nisu lovačke udruge ni korisnici lovišta, a koje nisu u zadanom roku podmirile svoje financijske obveze Savezu. O daljnjem statusu i članstvu u Savezu tih članica odlučivat će županijska vijeća za lovstvo kojima te članice pripadaju, na način da će Upravnom odboru dostaviti mišljenje o njihovu daljnjem članstvu u Savezu, a konačnu odluku o tome donijet će Upravni odbor Saveza.

Osim navedenih tema na ovom je sastanku Upravnog odbora prihvaćen zaključak o izmjeni i dopuni Poslovnika o radu županijskih vijeća za lovstvo, u skladu s primanjem novih članica u članstvo Saveza i njihovim statusom u županijskom vijeću za lovstvo, kao i zaključak kojim se obvezuje Povjerenstvo za lovno streljaštvo Saveza da, u suradnji s LD-om „Jarebica“ Mostar, 29. svibnja 2021., na streljani „Bovan“, organizira Otvoreno prvenstvo Lovačkog saveza Herceg Bosne u lovnom streljaštvu.