Novosti

SKUPŠTINA LOVAČKOG SAVEZA HERCEG BOSNE

Pod predsjedanjem Ilije Vrljića i u nazočnosti 43 zastupnika, u Mostaru je 25. rujna 2021. održana redovita godišnja skupština Lovačkog saveza Herceg Bosne. Započela je „Lijepom našom domovinom“ i minutom šutnje za sve umrle lovce članove Saveza, potom su izabrana radna tijela i prihvaćen dnevni red, a onda je Slavko Marin, predsjednik Lovačkog saveza Herceg Bosne, podnio izvješće o radu Saveza u 2020. godini, naglasivši na početku da se „rad Saveza i njegovih radnih tijela tijekom 2020. godine odvijao u izvanrednim okolnostima izazvanim pandemijom koronavirusa, u uvjetima izvanrednog stanja, karantene, policijskog sata, zabrane kretanja…, što je bitno otežavalo njegov rad, reduciralo neke planske aktivnosti i znatno promijenilo okolnosti u kojima su se one provodile“.

U svome izvješću predsjednik Marin izvijestio je Skupštinu o radu radnih tijela Saveza, suradnji s članicama, lovnom zakonodavstvu, lovnoj izobrazbi, lovnoj kinologiji, lovnom streljaštvu, lovnom izdavaštvu, financijskom poslovanju, aktivnostima Saveza na državnoj i međunarodnoj razini, odnosno o onim težišnim aktivnostima koje su se provodile u teškim epidemiološkim uvjetima, u skladu s programskim zadaćama i odlukama radnih tijela Saveza utemeljenim na provedbi jedinstvene lovne politike, razvoju i unapređenju lovstva, uzgoju, zaštiti i korištenju divljači, njegovanju lovačke etike i običaja te zaštiti prirode i čovjekova okoliša.

U raspravi o izvješću predsjednika Saveza sudjelovali su: Dragan Guberac iz Odžaka, Jerko Šapina iz Gornjeg Vakufa-Uskoplja, Filip Kozina iz Čitluka i Mario Herceg iz Ljubuškog.
„Podržavam predsjednikovo izvješće o radu Saveza“, rekao je Dragan Guberac, „ali me žalosti činjenica da ćemo iduće godine proslaviti 30 godina Saveza, a još smo uvijek podstanari, o čemu predsjednik u izvješću nije ništa rekao. Mislim da se nismo dovoljno angažirali oko toga. Da to treba riješiti u Odžaku, bilo bi odmah riješeno. U Mostaru se to može riješiti preko političkih struktura hrvatskog naroda. Ako smo tema i problem onima izvan Mostara, ne bismo trebali biti problem onima u Mostaru. Trebamo ponovno otvoriti priču o prostorijama Saveza, umorio sam se od podstanarstva.“

U osvrtu na predsjednikovo izvješće, Jerko Šapina se ponajviše zadržao na problemu dodjele lovišta na korištenje u Županiji Središnjoj Bosni: „Mi u Uskoplju se nismo složili s konceptom trećeg društva kao korisnikom lovišta. Želimo zadržati svoje društvo, a time i svoj savez, Lovački savez Herceg Bosne.“

Predsjednik Saveza Slavko Marin, odgovarajući na primjedbe i konstatacije zastupnika Guberca i Šapine, najprije im je zahvalio na kritikama kojima su ukazali na dva bitna problema Saveza te dodao: „Umorili smo se u traženju prostorija za Savez. Razočaran sam, ali nema odustajanja.“

Filip Kozina istaknuo je problem podjele numeriranih lovačkih markica u svojoj lovačkoj udruzi i općenito, a Mario Herceg, osim na problem distribucije numeriranih lovačkih markica u udrugama s velikim brojem lovaca, referirao se i na problem prostorija za smještaj Saveza ističući da nisu na mjestu kritike upućene Upravnom odboru Saveza i politici zbog toga što nije riješen taj dugogodišnji problem.
Izvješću o radu Saveza u 2020. godini jednoglasno je prihvaćeno.

FINANCIJE i PROGRAM RADA
Predsjednik Nadzornog odbora Saveza, Mate Buntić, u svom je istupu izvijestio zastupnike u Skupštini Saveza o financijskom poslovanju Saveza u 2020. godini, odnosno konstatirao je ostvareni višak prihoda nad rashodima, dakle pozitivno financijsko poslovanje Saveza. „Savez je uskladio svoje financijsko poslovanje s pozitivnim zakonskim propisima i nije bilo nepravilnosti u radu“, istaknuo je Mate Buntić i potom, zato što je izabran za predsjednika Županijskog vijeća za lovstvo Hercegbosanske županije pa kao takav ne može obnašati dužnost člana Nadzornog odbora Saveza, podnio ostavku na članstvo u Nadzornom odboru.

Financijsko izvješće Saveza i Izvješće Nadzornog odbora o financijskom poslovanju Saveza u 2020. godini, zastupnici su jednoglasno prihvatili.

Program rada Saveza za 2021. godinu i Financijski plan Saveza za 2021. godinu bili su sljedeća točka dnevnog reda skupštine. Oba su dokumenta jednoglasno prihvaćena, a u raspravi o njima sudjelovali su Dragan Guberac, Marinko Džoić iz Orašja i Slaviša Čavara iz Busovače.

„U Savezu se susrećemo s prikazivanjem lažnog broja članova u udrugama pa stoga podržavam numerirane markice. Puno je zahtjeva za markicama, a tih lovaca onda nema na popisima za članski doprinos Savezu. Trebamo prikazati realno stanje, ne smijemo lagati sami sebi. Koliko lovaca, toliko markica“, rekao je Dragan Guberac i predložio izradu pravilnika o lovačkoj iskaznici i markici.

„Razumijem problem distribucije numeriranih markica u udrugama s velikim brojem lovaca, ali to se ipak može prevladati tehničkim unapređenjima. Uredimo li to kako treba sada, ostaje za svagda. Slažem se s onima koji misle da treba stati ukraj malverzacijama oko broja članova u lovačkim udrugama“, stav je Marinka Džoića.

Slaviša Čavara se založio za suradnju s institucijama vlasti na svim razinama oko potpore Saveza članicama na rješavanju pitanja lova medvjeda u Federaciji BiH.

ČLANAK 26. STATUTA SAVEZA
Članak 26. Statuta Saveza tema je koja se već godinama nalazi na dnevnom redu sjednica Upravnog odbora i Skupštine Saveza. Riječ je, naime, o određivanju broja zastupnika u Skupštini, odnosno o zahtjevu Županijskog vijeća za lovstvo Županije Zapadnohercegovačke da se to pitanje drukčije uredi.

Prvi sudionik u raspravi o ovoj točki, Marinko Džoić, ističući da ne govori u svoje ime nego u ime Županijskog vijeća za lovstvo Županije Posavske, rekao je: „Lani je Skupština Saveza odbila prijedlog o promjeni toga članka Statuta. Moje županijsko vijeće predložilo je da se ovaj prijedlog povuče, da se ne glasa o njemu i da se Statut ne mijenja, odnosno da članak 26. Statuta ostane nepromijenjen.“

Stjepan Škaro iz Tomislavgrada iznio je stav Županijskog vijeća za lovstvo Hercegbosanske županije da ne treba mijenjati čanak 26. Statuta Saveza, a ako će se mijenjati, njihov je prijedlog – jedna članica, jedan zastupnik.
„Stav Županijskog vijeća za lovstvo Središnje Bosne je da se Statut Saveza ne mijenja. Ako će se, pak, mijenjati, onda neka to bude po modelu 'jedna članica, jedan zastupnik'“, rekao je Marko Bilandžija iz Jajca.

„Nikako sebi ne smijemo dopustiti prebrojavanje, drugi nas prebrojavaju na sve načine. Ne vidim potrebu za izmjenom Statuta. Trebamo se fokusirati na stvarne probleme i potrebe članica, na lovstvo u Brčko-Distriktu, na zakup lovišta i na trajno rješavanje problema sjedišta Saveza. Trideset godina rješavamo to pitanje (prostorije Saveza, op. a.) i nikako ga riješiti. Iduća je godina izborna, u kontekstu toga želim reći da Savezu ne treba predsjednik koji u jednom mandatu ne može riješiti problem prostorija Saveza. Svako naše lovačko društvo ima svoje kuće i kojekakve druge objekte, samo Savez nema ništa. To je sramota za sve nas“, riječi su Jose Leovca iz Domaljevca koje su poprilično odjeknule među zastupnicima.

Prije glasovanja o prijedlogu izmjene članka 26. Statuta Saveza, zastupnik Dragan Guberac predložio je da se predlagatelj izjasni hoće li povući svoj prijedlog. No, predlagatelj je ostao pri svom stavu i pristupilo se glasovanju. Za prijedlog da se ne mijenja članak 26. Statuta Saveza izjasnila su se 34 zastupnika, devet zastupnika bilo je protiv ovog prijedloga, dakle odlukom većine zastupnika Skupštine nije prihvaćen prijedlog izmjena članka 26. Statuta Saveza.
Na kraju skupštine, predsjednik Saveza Slavko Marin svim je članicama Saveza uručio tvrdi uvez pet brojeva Hoopa! iz 2020. godine.

IZVJEŠĆE O RADU LOVAČKOG SAVEZA HERCEG BOSNE U 2020. GODINI

Odluke Skupštine Saveza