Novosti

OBUKA ZA ČLANOVE INTERVENTNOGA TIMA FBiH ZA VELIKE ZVIJERI

Krajem veljače 2022., Nacionalni park Una bio je domaćin prvoga ciklusa profesionalne obuke budućih članova Interventnoga tima FBiH za velike zvijeri (medvjed, vuk, ris). Ovu obuku organizirala je Svjetska organizacija za zaštitu prirode (WWF Adria) uz sudjelovanje stručnjaka s Instituta za velike zvijeri (Carnivora magna). Značenje ove inicijative ogleda se iz činjenice da gotovo sve zemlje, među njima i Republika Srpska u BiH, koje gospodare medvjedom i drugim zvijerima imaju formiran jedan ovakav tim. S obzirom na to da će se u skoroj budućnosti u BiH provesti genetičko prebrojavanje, izraditi plan gospodarenja i odrediti zakonski status medvjeda, iznimno je bitno da i u ovom tijelu sudjeluju predstavnici Lovačkoga saveza Herceg Bosne, kako bi na pravi način bili zastupljeni interesi naših članica koje u svojim lovištima gospodare medvjedom.

Voditelj trodnevnoga programa u Kulen Vakufu bio je prof. dr. Đuro Huber s Veterinarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, apsolutni autoritet kada je riječ o istraživanju i gospodarenju smeđim medvjedom na našim područjima. Prof. Huber je na početku predavanja jasno naznačio važnost teoretske i praktične obuke budućih članova ovoga tima. Nužno je poznavati biologiju i standardno ponašanje ovih životinja, usvojiti protokole po kojima se ova djelatnost obavlja kako bismo bili sposobni reagirati na sve neočekivane događaje. Na početku, samo od sebe postavlja se pitanje uzroka određenih abnormalnosti u ponašanju divljih životinja, napose velikih zvijeri. Ključan faktor su klimatske promjene koje utječu na biologiju svih vrsta divljih životinja, ali i stalno uznemirivanje u staništima, odnosno otimanje prirodnoga staništa različitim ljudskim aktivnostima (sječa šume, izgradnja cesta i sl.). Stoga svjedočimo sve češćim dolascima divljih zvijeri do naselja, smetlišta ili prometnica, gdje su opasnost za ljude, ali i sebe tako izlažu opasnostima. Divlje zvijeri nerijetko stradavaju u prometu, krivolovu ili budu pronađene u presušenim bunarima, napuštenim cisternama i sl. Upravo takve situacije zahtijevaju intervenciju članova Interventnoga tima za velike zvijeri.

Tijekom praktičnog treninga budući članovi ovoga tima moraju svladati vještine uzimanja osnovnih tjelesnih mjera životinje te uzoraka za biološke i genetičke analize, svladati rukovanje puškama i puhaljkama za uspavljivanje, postavljanje humanih zamki, telemetrijskih ogrlica za praćenje, uporabu gumenih metaka za tjeranje i sve drugo što će im pomoći u radu na terenu.

Da bi ovi zadatci bili uspješno obavljeni, potreban je multidisciplinaran pristup. Stoga su za ovu obuku određeni šumari, lovci, veterinari, biolozi, ekolozi i drugi profesionalci koji će na terenu uspješno rješavati ovakve probleme i sudjelovati u znanstveno-istraživačkom radu.

Medvjed, vuk i ris simboli su naših šuma. Istodobno tajnovite, karizmatične, ali i kontroverzne vrste od pamtivijeka u ljudima izazivaju strahopoštovanje. Jedna smo od nekolicine zemalja koje imaju privilegij u svojim šumskim prostranstvima gospodariti ovim trima velikim zvijerima. Naša je zadaća sačuvati ih za buduće naraštaje, kako bismo dokazali da smo dostojni ovoga neprocjenjivoga bogatstva.