Novosti

SASTANAK UPRAVNOG ODBORA LOVAČKOG SAVEZA HERCEG BOSNE

Svoj prvi ovogodišnji sastanak Upravni odbor Lovačkog saveza Herceg Bosne održao je 11. ožujka 2022. godine u Mostaru. Uz predsjednika Slavka Marina, sastanku su nazočili Ilija Vrljić, Stojan Musa, Mario Herceg, Krešo Ćavar, Željko Miličević, Mate Buntić, Marko Bilandžija, Ivica Širić i Marinko Džoić, a nisu mu nozočili Dragan Guberac, Tomislav Hrgovčić, Stjepan Škaro i Vlado Soldo.

Predsjednik Saveza, Slavko Marin, izvijestio je o radu Saveza između dvaju sastanaka Upravnog odbora, ističući pripremu, tiskanje i distribuciju lovačkih kalendara, čestitki i božićnog broja Hoopa!, lovačke i lovočuvarske ispite, sudjelovanje predstavnika Saveza na lovačkim večerima i lovovima u organizaciji članica Saveza, izmjene i dopune Pravilnika o lovačkoj iskaznici i lovačkoj markici, sastanak Povjerenstva za lovno streljaštvo te sudjelovanje predstavnika Saveza na seminaru: „Obuka članova interventnog tima FBiH za krupne zvijeri“, koji je održan u Kulen Vakufu.

Nakon predsjednikova izvješća, uslijedila su izvješća o radu županijskih vijeća za lovstvo, gdje su predsjednici vijeća, osim redovitih aktivnosti, istaknuli i određene probleme.
Marinko Džoić istaknuo je obolijevanje i nestanak fazanske divljači u lovištu povezujući to s pesticidima kojima se tretiraju usjevi soje na prostoru lovišta, te problem višegodišnje zabrane lova na području Distrikta Brčko i osipanje lovačkog članstva.

Kao posebno težak problem, Željko Miličević istaknuo je krivolov u Parku prirode „Blidinje“, gdje se nezakonito i brutalno ubija divljač.

Veliki problem u Žepču i Usori, prema riječima Ivice Širića, granice su lovišta u Usori, gdje resorno županijsko ministarstvo ne želi provesti odluku Ustavnog suda o granicama lovišta. Uz to, Širić se osvrnuo na inicijativu planinarskih udruga o osnivanju parka prirode na području žepačkoga lovišta, kao zakonski neutemeljenu i tamošnjim lovcima neprihvatljivu.
O stanju u lovstvu u Središnjoj Bosni izvijestio je Marko Bilandžija, posebno ističući problem (ne)ovlaštene kontrole lovišta koju provode čuvari šuma u toj županiji.

Referirajući o stanju lovstva u Hercegbosanskoj županiji, Mate Buntić istaknuo je problem šteta od divljači na motornim vozilima i sudske sporove koji redovito završavaju presudama na štetu lovačkih udruga. Pozvao je Savez da se savjetodavno i pružanjem pravne pomoći aktivnije uključi u ovu problematiku.
Stojan Musa izvijestio je o stanju i aktivnostima u lovstvu u Hercegovačko-neretvanskoj županiji, ističući županijski Zakon o oružju, tj. njegove odredbe vezane za nabavku lovačkog oružja i velike troškove lovaca pri traženju odobrenja za nabavku oružja.
Članovi Upravnog odbora s posebnim su zanimanjem raspravljali o izmijenjenom i dopunjenom Prijedlogu pravilnika o lovačkoj iskaznici i lovačkoj markici Lovačkog saveza Herceg Bosne, gdje su izneseni (i prihvaćeni) novi prijedlozi vezani za lovačku iskaznicu za stranca, kao i pravilnik koji će stupiti na snagu praktično s danom donošenja.

Rasprava o svečanom obilježavanju 30. obljetnice Lovačkog saveza Herceg Bosne završila je jednoglasnom odlukom da se ova obljetnica proslavi 21. svibnja 2022. godine u Mostaru, a za njezinu pripremu formiran je organizacijski odbor u sastavu: Ilija Vrljić, predsjednik, Ivica Lučić, Mate Buntić i Krešo Ćavar, članovi.

Izvještajna i izborna skupština Saveza, po modelu „dva u jedan“, održat će se nakon proslave 30. obljetnice Saveza, a o nadnevku njezina održavanja odlučit će Upravni odbor Saveza na svom idućem sastanku.

U nastavku se raspravljalo o statusu članica Saveza koje nisu podmirile svoj dug Savezu. Jednoglasno je odlučeno da se svim članicama Saveza koje u zadanom roku nisu podmirile svoj dug Savezu, do podmirenja duga članstvo u Savezu stavlja u status mirovanja i da im se obustavi cjelokupan servis od strane Saveza. Županijskim vijećima za lovstvo, čije su sve članice podmirile svoje financijske obveze Savezu, isplatit će se naknada za rad vijeća u 2021. godini.

Upravni odbor donio je odluku da se u Savez primi „DMS“ d. o. o. iz Glamoča, nakon što se Županijsko vijeće za lovstvo Hercegbosanske županije prethodno o tome pozitivno izjasnilo.
Prihvaćen je prijedlog Povjerenstva za lovno streljaštvo o kalendaru streljačkih natjecanja u 2022. godini.

Na sastanku je razmotreno pitanje novoga ciklusa izobrazbe i polaganja lovočuvarskog ispita i ispita za ocjenjivača trofeja, sudjelovanje članica Saveza na treninzima o važnosti uloge lovaca u programu aktivnog i pasivnog nadzora bjesnoće u BiH, koje organizira Ured za veterinarstvo BiH, povećanje cijene tiskanja Hoopa! te pitanje vezano za izobrazbu grupovođa za pregled mesa ulovljene divljači. Pokrenuta je i hvale vrijedna inicijativa o dragovoljnom prikupljanju novčane pomoći hrvatskim lovcima i lovačkim udrugama na potresom pogođenom području u Sisačko-moslavačkoj županiji, a sve u okviru akcije Hrvatskog lovačkog saveza kojom će se izravno pomoći lovcima i lovačkim udrugama na tom području.