Novosti

Preminuo je Đuro Dečak, aktualni predsjednik Hrvatskog lovačkog saveza

Nakon kratke i teške bolesti u 71. godini života preminuo je Đuro Dečak, aktualni predsjednik Hrvatskog lovačkog saveza. Rođen je 18. siječnja 1952. godine u Lanki, a preminuo 1. travnja 2022. godine u Osijeku. Na čelu Hrvatskog lovačkog saveza bio je od 1998. godine do danas.

Lovstvom se počinje baviti s 23 godine života, odnosno 1975. kada polaže lovački ispit te od tada teče njegov lovački staž. Prijelomna godina koja će obilježiti hrvatsko lovstvo je 1998., kada Dečak postaje predsjednik Hrvatskog lovačkog saveza, čiju funkciju obavlja do smrti.

Hrvatski lovci povjerili su mu šest uzastopnih mandata, dok je Đuro Dečak u lovstvu proveo punih 47 godina. Đuro Dečak bio je najdugovječniji predsjednik Hrvatskog lovačkog saveza u 97 godina njegova postojanja. Proveo je 24 godine na čelu Hrvatskog lovačkog saveza u čijem je članstvu preko 65000 lovaca organiziranih u preko 1100 lovačkih udruga. Pod predsjedanjem Đure Dečaka Hrvatski lovački savez članica je međunarodnih lovačkih asocijacija CIC-a i FACE-a. Svojim djelovanjem unaprijedio je hrvatsko lovstvo, uveo ga u novo tisućljeće i Europsku uniju promičući lovačku tradiciju i etiku.

Od samih početaka sudjelovao je obrani Hrvatske, bio uhićen od strane JNA 1991. godine. Nakon što je pušten 22. svibnja 1991. postaje časnikom Hrvatske vojske, organizira obranu Hrvatske te postaje zapovjednikom pakračkog sektora te potom zapovijeda 127. virovitičkom brigadom. Bio je načelnik pješaštva HV-a, a 1992. je imenovan načelnikom II. Zbornog područja Đakovo.

Jedan je od osnivača Hrvatske demokratske zajednice. Za župana je izabran 1997., godinu dana kasnije postaje predsjednik Hrvatskog lovačkog saveza, a 2000. izabran je ponovno u Hrvatski sabor, u kojem obnaša funkciju predsjednika saborskog Odbora za ratne veterane.

Dugogodišnji je predsjednik Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata, a umirovljen je u činu general-pukovnika.