Novosti

Tomislavgrad: POLAZNICI STEKLI CERTIFIKATE I KORISNA ZNANJA

U organizaciji ŽVL-a Hercegbosanske županije, Lovačkog saveza Herceg Bosne te Agronomskog i prehrambeno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, 5. svibnja 2022. godine u Tomislavgradu je uspješno proveden program osposobljavanja lovaca za prvi pregled odstrijeljene divljači.

Najvažnije tematske cjeline ovoga programa su anatomija, fiziologija i etologija divljači te neprirodno ponašanje i patološke promjene kod divljači koje se javljaju zbog bolesti, onečišćenja okoliša ili drugih faktora koji mogu utjecati na zdravlje ljudi nakon konzumacije mesa takve divljači.

Program obuhvaća tehnike pravilnog i higijenskog rukovanja, evisceracije, uzorkovanja i dostave uzoraka divljači nakon odstrela, a obrađuju se i određeni propisi koji se odnose na zdravlje ljudi i životinja te higijenske uvjete koji uređuju stavljanje mesa divljači na tržište.

Izvođači programa osposobljavanja bili su prof. dr. Stanko Ivanković, prof. dr. Jozo Grbavac i prof. dr. Ivan Ostojić, dekan APTF-a.

Programu osposobljavanja odazvalo se tridesetak lovaca iz lovačkih udruga HBŽ-a, a domaćin je bila Lovačka udruga „Orlov kuk“ iz Tomislavgrada. Nakon uspješno provedene obuke i položenog ispita, polaznici su stekli certifikate iz navedenog programa, a znanja koja su pritom stekli bit će na opće dobro lovaca i divljači.