Novosti

DRAGAN GUBERAC, novi predsjednik Lovačkog saveza Herceg Bosne

Na redovitom sastanku Skupštine Lovačkog saveza Herceg Bosne, održanom 18. lipnja 2022. godine u Mostaru, u prvom, izvještajnom dijelu sastanka jednoglasno su prihvaćeni svi predloženi materijali: Izvješće o radu Saveza u 2021. godini, koje je podnio predsjednik Saveza Slavko Marin, Izvješće Nadzornog odbora o financijskom poslovanju Saveza u 2021. godini, koje je podnio Tadija Šugić, Financijsko izvješće Saveza za 2021. godinu, Program rada Saveza za 2022. godinu te Financijski plan Saveza za 2022. godinu.

U drugom, izbornom dijelu sastanka, za predsjednika Skupštine Saveza izabran je Krešo Ćavar, član LD-a „Mosor“ Široki Brijeg.

Za dopredsjednike Skupštine Saveza izabrani su Ivica Širić iz LD-a „Jeleč“ Žepče i Marinko Džoić iz LU-a „Sava“ Orašje.

Za predsjednika Saveza izabran je Dragan Guberac iz LD-a „Fazan“ Odžak.

Za dopredsjednike Saveza izabrani su: prof. dr. Mate Buntić iz LU-a „Orlov kuk“ Tomislavgrad, Stojan Musa iz HLU-a „Orao“ Čitluk i dr. Mladen Čuturić iz LO-a „Vitez“ Vitez.

U Nadzorni odbor Saveza izabrani su: Željko Džidić iz LD-a „Jarebica“ Mostar, Slavko Lukić iz LU-a „Kuna“ Jajce i Miro Hrkać iz LD-a „Mosor“ Široki Brijeg.

Članovi Stegovnog suda Saveza su: Marko Tapalović iz LU-a „Jadran“ Neum, Marko Bilandžija iz LU-a „Kuna“ Jajce i Joso Leovac iz LU-a „Kuna“ Domaljevac.

Članovi Arbitražnog suda Saveza su: Nikola Biljaka iz LD-a „Sokol“ Nova Bila, Miroslav Zelić iz LD-a „Risovac“ Bosansko Grahovo i Tomislav Filipović iz LD-a „Golub“ Čitluk.
Pri izboru navedenih dužnosnika, koje je u golemoj većini slučajeva predložio Upravni odbor Saveza, zastupnici u Skupštini bili su jednoglasni.

U svečanom dijelu skupštine, Slavko Marin i Ilija Vrljić proglašeni su počasnim predsjednicima Lovačkog saveza Herceg Bosne. Nazočnim dobitnicima odličja i povelja Saveza uručena su navedena priznanja, a predstavnicima lovačkih udruga tvrdi uvez pet brojeva Hoopa! iz 2021. godine.