Novosti

KONSTITUIRAN NOVI UPRAVNI ODBOR SAVEZA

Prva, konstituirajuća sjednica Upravnog odbora Lovačkog saveza Herceg Bosne u novom sazivu održana je 22. lipnja 2022. godine u Mostaru, pod predsjedanjem Dragana Guberca, novoga predsjednika Saveza.

Na sjednici su razmatrana pitanja vezana za izbor i imenovanje radnih tijela Saveza i pitanja vezana za realizaciju aktivnosti planiranih Programom rada Saveza za 2022. godinu. Razmatrano je i financijsko stanje u Saveza, odnosno uplata članskog doprinosa i dugovanja članica Savezu, kao i brojna tekuća pitanja iz djelokruga rada Upravnog odbora, Saveza i njegovih članica.

Upravni odbor je odlučio da se izbor i imenovanje radnih tijela Saveza obavi na idućoj sjednici, nakon konkretnih prijedloga županijskih vijeća za lovstvo.

Kad je u pitanju provedba aktivnosti planiranih Programom rada Saveza za 2022. godinu, fokus je bio na onim zadaćama koje su planirane a nisu realizirane, a koje je realno moguće provesti do kraja godine, kao što su posjeti čelništva Saveza županijskim vijećima za lovstvo i članicama Saveza, izobrazba i polaganje ispita za lovočuvara i ocjenjivača trofeja divljači, organiziranje prvenstva članica Saveza u lovnom streljaštvu, tiskanje lovačkoga glasila i lovačkog kalendara, obilježavanje blagdana svetog Huberta te redizajniranje i ažuriranje web-stranice Saveza, kao i na onim zadaćama koje nisu provedive do kraja godine, ali su bitne za Savez pa treba krenuti u njihovu realizaciju, kao što su rješavanje trajnog prostora za smještaj i rad Saveza, organiziranje i provedba izobrazbe lovnika na razini Saveza i članica te usklađivanje normativno-pravnih akata Saveza i članica sa zakonskim propisima i aktima Saveza.

Financijsko stanje Saveza je stabilno, ali članice svoje financijske obveze Savezu trebaju podmiriti najkasnije do 1. rujna 2022. godine, o čemu računa moraju voditi i županijska vijeća za lovstvo.

Pod točkom razno donesene su odluke vezane za dizajniranje i izradu značke počasnog člana Saveza koja će se dodjeljivati uz diplomu počasnog člana, zatim za nabavku vozila za potrebe Saveza, kao i nabavku svečanih lovačkih odijela za članove Upravnog odbora i stručne službe Saveza.

Razmatrano je i pitanje održavanja sjednica Upravnog odbora, na način da se sjednice ubuduće organiziraju eksteritorijalno i da im županijska vijeća za lovstvo budu domaćini.

Po završetku sjednice, na imanju Ilije Vrljića u Bogodolu kod Mostara upriličen je svečani ručak i druženje za sve članove Upravnog odbora. Na druženje je došao i bivši predsjednik Saveza Slavko Marin, s razlogom jer su njemu i Iliji Vrljiću tom prigodom uručene diplome počasnog predsjednika Saveza. Diplome im je uručio Ivica Širić, dopredsjednik Skupštine Saveza.