Novosti

UPRAVNI ODBOR LOVAČKOG SAVEZA HERCEG BOSNE

Svoju redovitu sjednicu, drugu u novom sazivu, Upravni odbor Lovačkog saveza Herceg Bosne održao je 14. listopada 2022. godine u Žepču.

Na sjednici je razmatrano imenovanje člana Upravnog odbora Saveza iz Županijskog vijeća za lovstvo Županije Zapadnohercegovačke, izvješće o radu Saveza i županijskih vijeća za lovstvo u proteklom razdoblju te izbor i imenovanje članova radnih tijela Saveza za iduće četverogodišnje razdoblje, što je bila i težišna točka dnevnog reda sjednice. Osim toga, razmatrane su i neke iduće aktivnosti Saveza, ponajprije izobrazba budućih lovaca i provedba lovačkih ispita, otvaranje jesenske lovne sezone, obilježavanje Sv. Huberta, tiskanje lovačkog kalendara za 2023. godinu, financijsko stanje u Savezu te suradnja između Kinološkog i Lovačkog saveza Herceg Bosne.

Upravni odbor Saveza donio je odluku da Županijsko vijeće za lovstvo Županije Zapadnohercegovačke treba provesti proceduru izbora svoga člana u Upravnom odboru Saveza u skladu s člankom 34. stavak 5. Statuta Saveza, što bi trebalo biti okončano njegovim imenovanjem na idućoj sjednici Upravnog odbora Saveza.

Nakon što su prihvaćena izvješća o radu i aktivnostima Saveza i županijskih vijeća za lovstvo u proteklom razdoblju, izbor i imenovanje članova radnih tijela i povjerenstava izvršeno je na temelju prijedloga županijskih vijeća za lovstvo, uz poštovanje teritorijalne zastupljenosti i načela da svako povjerenstvo vodi jedan od članova Upravnog odbora. Radna tijela Saveza su: Stručno vijeće za lovstvo, Stručno vijeće za izobrazbu kadrova u lovstvu, Izdavačko vijeće, Povjerenstvo za statutarna i pravna pitanja, Povjerenstvo za lovnu kinologiju, Povjerenstvo za lovno streljaštvo, Povjerenstvo za ekologiju, Povjerenstvo za lovačka odlikovanja i priznanja, CIC nacionalno povjerenstvo za ocjenjivanje trofeja divljači i izložbe i Međunarodno izaslanstvo za CIC i FACE. Kako pojedina županijska vijeća za lovstvo (HNŽ, ŽZH) do ove sjednice Upravnog odbora nisu izabrala svoje kandidate u ova tijela, konačan izbor izvršit će se na idućoj sjednici Upravnog odbora Saveza.

Na sjednici su donesene konkretne odluke vezane za provedbu ciklusa izobrazbe i polaganja lovačkog ispita, otvaranje jesenske lovne sezone, obilježavanje Sv. Huberta te tiskanje lovačkog kalendara, a koje se već u velikoj mjeri provode i primjenjuju na terenu.

Nakon analize i razmatranja financijskog stanja Saveza odnosno uplate članskog doprinosa i dugovanja članica Savezu, zaključeno je da je financijsko stanje Saveza stabilno i da članice svoje financijske obveze Savezu trebaju podmiriti najkasnije do 31. prosinca 2022. godine.
Nakon dugo vremena razmatrana je suradnja Lovačkog saveza Herceg Bosne i Kinološkog saveza Herceg-Bosne, a povod je bio zahtjev Kinološkog saveza za pomoć oko organiziranja europskog prvenstva goniča. Upravni odbor se pozitivno očitovao o ovom zahtjevu, a realizacija će biti predmet dogovora čelništava dvaju saveza u idućem razdoblju.