O nama
Koncem osamdesetih i početkom devedesetih godina prošlog stoljeća na ovim prostorima dogodila su se velika politička previranja koja su rezultirala raspadom Jugoslavije i otvorenom velikosrpskom agresijom na Bosnu i Hercegovinu. U vihoru rata kidaju se sve niti organiziranog lovstva na prostoru Bosne i Hercegovine, gase se lovačke organizacije, a lovišta i divljač prepuštena su anarhiji, bezvlašću i ratnom kaosu. U rujnu 1992. godine, lovci sa prostora Hrvatske zajednice Herceg Bosne, u cilju očuvanja kontinuiteta lovstva, zaštite prirode i divljači, te ponovnog organiziranja lovaca i lovačkih društava, pokreću inicijativu o utemeljenju jedinstvene lovačke organizacije na prostorima Herceg Bosne. Ideja je realizirana 20.listopada 1992.godine u hotelu „Park“ u Širokom Brijegu. Tada su predstavnici lovačkih društava iz Širokog Brijega, Ljubuškog, Mostara, Čitluka, Neuma, Stoca, Ravnog, Čapljine, Posušja, Tomislavgrada, Livna i Rame, te predstavnici poduzeća Parkovi iz Mostara i Veterinarskog instituta Mostar, kao zastupnici na utemeljiteljskoj Skupštini, jednoglasno donijeli odluku o utemeljenju Lovačkog saveza Herceg Bosne. Bila je to povijesna odluka za hrvatsko lovstvo u Bosni i Hercegovini.

Rad Saveza nakon utemeljenja, u narednim danima, mjesecima i godinama odvijao se u ratnim okolnostima i sve aktivnosti bile su izravno pod utjecajem rata i ratnih događanja na prostoru Herceg Bosne. Bili su to dani ponosa i slave, i dani borbe za svakog lovca, za svaku članicu, za identitet, za ime hercegbosansko i pravo na vlastiti Savez. Uspostavom mira stvorili su se povoljniji uvjeti za rad Saveza osobito s članstvom Središnje Bosne i Posavine. Održavaju se obnoviteljske skupštine lovačkih društava, Savez brojčano, organizacijski i personalno jača, širi svoj utjecaj i aktivnosti.

U proljeće, 1995.godine u Širokom Brijegu održana je Skupština Saveza na kojoj su se prvi put zajedno našli zastupnici iz Središnje Bosne, Posavine i Hercegovine. Bio je to novi uzlet i potvrda zajedništva i želje hrvatskih lovaca u Bosni i Hercegovini da imaju vlastiti Savez. U Vitezu je 10.veljače 1996.godine održana još jedna povijesna Skupština Saveza, na kojoj je davna vizionarska inicijativa, začeta na utemeljiteljskoj Skupštini Saveza, na zadovoljstvo lovačkog i kinološkog korpusa Herceg Bosne, provedena u djelo. Utemeljen je Kinološki savez Herceg Bosne.

Nastojeći pravodobno i kvalitetno informirati i educirati svoje članstvo Savez se u prvim godinama svoga djelovanja oslanja na Lovački vjesnik, glasilo Hrvatskog lovačkog saveza. Međutim, kao neminovnost, u Savezu se osjećala potreba za vlastitim lovačkim glasilom. Vodeći se tom idejom u studenom 1997.godine Izvršni odbor Saveza donosi odluku o pokretanju glasila lovačkog i kinološkog saveza Herceg Bosne. Glasilu je dan naziv Hoop!, a njegov prvi broj promoviran je početkom srpnja slijedeće godine u Franjevačkoj galeriji na Širokom Brijegu. Tako je Savez dobio svoje informativno i stručno glasilo koje, od tada do danas, pulsira poput krvotoka i informira, educira i promovira hrvatskog lovca i hrvatsko lovstvo u Bosni i Hercegovini.

Organiziranjem lovstva i lovne kinologije, zaštitom prirode i divljači, izradom normativno-pravne dokumentacije, izobrazbom lovaca i pokretanjem lovačkog glasila, Savez se afirmirao i stvorio uvjete za još jedan odvažan iskorak. Istaknuo je kandidaturu za prijem u članstvo krovne svjetske lovačke asocijacije CIC-a. S nevjericom i oduševljenjem primljen je poziv za Generalnu skupštinu CIC-e koja je u svibnju 1999.godine održana u Milanu i na kojoj je Lovački savez Herceg Bosne primljen u punopravno članstvo Svjetske lovačke asocijacije. Ovaj uspjeh obilježen je 10.lipnja 2000.godine na Skupštini Saveza u Mostaru dodjelom prvih odličja Saveza i potpisivanjem povijesnog Sporazuma o suradnji s Hrvatskim lovačkim savezom.

Uspjeh na međunarodnom planu dao je poticaja da se krene u kvalitetnije organiziranje lovstva i na državnoj razini u Bosni i Hercegovini. U tom smislu predstavnici triju nacionalnih lovačkih saveza u BiH: Lovačkog saveza Herceg Bosne, Lovačkog saveza Republike Srpske i Saveza lovačkih organizacija BiH, u Sokocu su, u travnju 2001.godine, dogovorno utemeljili Savjet lovačkih saveza Bosne i Hercegovine, kao krovno organizacijsko, koordinacijsko i savjetodavno tijelo za lovstvo na državnoj razini.

Na blagdan Svetog Huberta 3.studenog 2002.godine, svečano i dostojanstveno, Savez je obilježio desetu obljetnicu svoga utemeljenja. Tim povodom izdana je Monografija koja od tada do danas, poput putovnice, slikom i riječi, na upečatljiv način promovira Savez, njegove članice i cjelokupno hrvatsko lovstvo u Bosni i Hercegovini.

Međunarodni uspjesi Saveza nastavili su se i u 2003.godini kada je Savez primljen u punopravno članstvo FACE, lovačke asocijacije zemalja članica Vijeća Europe. Bilo je to na zasjedanju Generalne skupštine FACE, 13.rujna 2003.godine na Cipru. Međutim, nije bilo vremena za slavlje. Pred Savezom je već bio novi veliki izazov, Zakon o lovstvu Federacije Bosne i Hercegovine. Ovaj Zakon, donesen u prosincu 2005.godine, dao je punopravni status Savezu i njegovim članicama, potvrdio postojeću organizaciju lovstva na prostoru Federacije Bosne i Hercegovine i otvorio novo poglavlje planskoga i organiziranog rada i razvoja lovstva u Bosni i Hercegovini.

Lovački savez Herceg Bosne danas je moderna i ugledna građanska udruga utemeljena prema Zakonu o udrugama i Zakonu o lovstvu, koji kao nestranačka, nepolitička i neprofitna asocijacija, predstavlja nacionalni lovački savez Hrvata u Bosni i Hercegovini, ali jednako tako i Savez svih njezinih naroda i građana. Savez trenutno ima oko 10.000 članova organiziranih u 42 članice, a njegov cilj je djelovanje na području lovstva u smislu planiranja i provedbe jedinstvene lovne politike, razvoja i unapređenja lovstva, uzgoja, zaštite i korištenja divljači, očuvanja prirodnog staništa divljači i biološke i ekološke raznolikosti, lovne izobrazbe, njegovanja lovačke etike i običaja, te zaštite prirode i ljudskog okoliša. U institucionalnom, organizacijskom i stručnom smislu, Savez je danas nezaobilazan čimbenik, sudionik i kreator svih pozitivnih procesa u lovstvu, i dostojan promicatelj lovnih, kulturnih, povijesnih i nacionalnih znamenitosti hrvatskog lovca i čovjeka u Bosni i Hercegovini.