Novosti

RASPORED MANIFESTACIJA KINOLOŠKOG SAVEZA HERCEG-BOSNE ZA 2022. GODINU29./30. 1. 2022.           CACT BiH (šljuka) bez odstrela – KD Čapljina
26. – 27. 2. 2022.        BH/VT – IGP – KD Čapljina
5. 3. 2022.       CACT BiH D.S. – KU Široki Brijeg (ujutro)
5. 3. 2022.       IPO D.S. – KU Široki Brijeg
6. 3. 2022.       IPO-zec – KU Prijatelji Čitluk
12. 3. 2022.     Smotra i IPO-zec – KU Široki Brijeg (Skupština udruge)
13. 3. 2022.     CACT-zec – KU Prijatelji Čitluk
20. 3. 2022.     Revija svih pasmina pasa – KU Široki Brijeg
25. 3. 2022.     UO i Skupština KSHB
27. 3. 2022.     IPO ptičari i Ut. „C“ – KU Široki Brijeg
3. 4. 2022.       CACT BiH D.S. – KU Prijatelji Čitluk
9. 4. 2022.       CAC Livno
10. 4. 2022.     CAC Livno
10. 4. 2022.     CACIB Livno
10. 4. 2022.     Smotra i IPO ptičari – KU Domaljevac
18. 4. 2022.     CACT-zec – KU Široki Brijeg (Uskrsni ponedjeljak)
24. 4. 2022.     Smotra i IPO D.S. – KU Cincar Livno
26. 4. 2022.     CAC Međugorje
26. 4. 2022.     CACIB Međugorje
27. 4. 2022.     CAC Međugorje
27. 4. 2022.     CACIB Međugorje
1. 5. 2022.       Specijalna izložba tornjaka – KK Tornjak Tomislavgrad
8. 5. 2022.        IPO D.S. – KD Vitez
8. 5. 2022.       CACT BiH D.S. – KU Cincar Livno
21. 5. 2022.     CAC Žepče
21. 5. 2022.     CACIB Žepče
22. 5. 2022.     CAC Vitez
22. 5. 2022.     CACIB Vitez
18. 6. 2022.     Specijalna izložba njemačkih ovčara (sudac Thomas Frische ) – KU Grude
19. 6. 2022.     Kerung – njemački ovčari (sudac Thomas Frische ) – KU Grude
1. 8. 2022.       CAC Široki Brijeg (Blidinje)
1. 8. 2022.       CACIB Široki Brijeg (Blidinje)
2. 8. 2022.       CAC Široki Brijeg (Blidinje)
2. 8. 2022.       CACIB Široki Brijeg (Blidinje)
14. 8. 2022.     Smotra i IPO ptičari – KU Cincar Livno
20. 8. 2022.     CAC Posušje
20. 8. 2022.     CACIB Posušje
21. 8. 2022.     CAC Posušje
21. 8. 2022.     CACIB Posušje
28. 8. 2022.     Utakmica „C“ s odstrelom – KU Cincar Livno
10. 9. 2022.     Smotra i IPO-zec – KU Široki Brijeg
10. 9. 2022.     IPO D.S. – KD Vitez
11. 9. 2022.     IPO-zec – KD Vitez
10./11. 9. 2022.           BH/VT – IGP – KD Čapljina
11. 9. 2022.     Smotra i IPO-zec – KU Cincar Livno
14. 9. 2022.     CAC Domaljevac
14. 9. 2022.     CACIB Domaljevac
15. 9. 2022.     CACIB Domaljevac
17. 9. 2022.     Krvni trag – KD Vitez
18. 9. 2022.     Smotra i IPO ptičari – KU Grude
18. 9. 2022.     SPECIJALNA IZLOŽBA EX-YU GONIČA – KD VITEZ
23. 9. 2022.     CAC Mostar
23. 9. 2022.     CACIB Mostar
24. 9. 2022.     CAC Mostar
24. 9. 2022.     CACIB Mostar
25. 9. 2022.     CACT BiH zec – KU Cincar Livno
25. 9. 2022.     Kup sv. Huberta (ptičari) –
  KU Grude
25. 9. 2022.     Smotra i IPO ptičari – KU Odžak
1. 10. 2022.     CACT D.S. i IPO D.S. – KU Široki Brijeg
2. 10. 2022.     IPO ptičari – KU Ljubuški
6. 10. 2022.     IPO ptičari – KD Čapljina
4. 11. 2022.     Kinološki ispiti KSHB
5. 11. 2022.     Kup sv. Huberta (ptičari) – KU Odžak
20. 11. 2022.   Specijalna izložba tornjaka – KU Grude
20. 11. 2022.   CAC I Grude – KU Grude
20. 11. 2022.   CAC II Grude – KU Grude