Novosti

IZVJEŠĆE O RADU LOVAČKOG SAVEZA HERCEG BOSNE U 2017. GODINI

Poštovani gospodine predsjedniče Skupštine, članovi radnog predsjedništva, gospodo zastupnici Skupštine, članovi Upravnog odbora Saveza, dragi gosti i prijatelji!

Pozdravljam vas osobno i u ime Upravnog odbora Lovačkog saveza Herceg Bosne, i želim nam uspješan rad na ovoj izvještajnoj, a potom i izbornoj Skupštini Saveza koju danas, po modelu „dva u jedan“, održavamo u Mostaru.

Rad Saveza i njegovih radnih tijela u 2017. godini obilježen je nizom aktivnosti na domaćem i međunarodnom planu. Sve ih nabrojiti i ukratko obrazložiti dugo bi trajalo, stoga ću se u ovome izvješću osvrnuti samo na one najznačajnije.

RADNA TIJELA SAVEZA
U radu Saveza u protekloj godini, manje ili više intenzivno, sudjelovala su gotovo sva njegova radna tijela: Skupština, Upravni odbor, Nadzorni odbor, Stručno vijeće za lovstvo, Stručno vijeće za izobrazbu kadrova u lovstvu, Izdavačko vijeće, Povjerenstvo za lovno streljaštvo, Povjerenstvo za lovnu kinologiju te Povjerenstvo za međunarodnu suradnju.

Redovitu godišnju izvještajnu Skupštinu Saveza održali smo 13. svibnja prošle godine. Na njoj smo razmatrali izvještajno-programske sadržaje i mogućnosti rješavanja trajnog prostora za smještaj i rad Saveza.

U 2017. godini održane su četiri sjednice Upravnog odbora Saveza. Na njima je razmatrano 48 točaka dnevnog reda i doneseno 56 odluka i zaključaka, koje su s više ili manje uspjeha provodili radna tijela i stručna služba Saveza, županijska vijeća za lovstvo te članice i članstvo Saveza na terenu.

Kao težišna zadaća Upravnog odbora u protekloj godini nametnulo se obilježavanje 25. obljetnice utemeljenja Saveza, što smo, svečano i dostojanstveno, obilježili 14. listopada 2017. u Mostaru. U povodu toga događaja, u svečanom dijelu današnje Skupštine članicama Saveza bit će uručene prigodne povelje, a ja i ovom prigodom zahvaljujem svima onima koji su dali svoj doprinos i sudjelovali u ovome veličanstvenom i za mnoge najznačajnijem događaju u povijesti Lovačkog saveza Herceg Bosne.

Aktivnosti Upravnog odbora vezane za implementaciju Zakona o lovstvu, kao i ranijih godina, bile su usmjerene ponajprije na provedbu procedura vezanih za utemeljenje i dodjelu lovišta na korištenje, na provedbu procedura vezanih za lovačke ispite, te na primjenu novih podzakonskih propisa o lovstvu izdanih od strane Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva. U tom poslu Savez se čvrsto postavio kao zaštitnik interesa Saveza i njegovih članica, s jasnim zadatkom da ostvari svoj temeljni cilj, a taj je da sve naše članice dobiju lovišta na gospodarenje.

Jedna od bitnih zadaća Upravnog odbora u protekloj godini bila je pronalaženje prostorija za privremeni i trajni smještaj Saveza. Po odluci Upravnog odbora, Savez se početkom svibnja 2017. privremeno preselio u iznajmljene prostorije u Poslovnom centru „Sivrić“ u Mostaru. Trajni smještaj Saveza nije riješen i to ostaje glavna zadaća Upravnog odbora.

Nadzorni odbor Saveza, prema svojoj statutarnoj obvezi, u travnju 2018. izvršio je nadzor nad materijalno-financijskim poslovanjem Saveza u 2017. godini i o tome načinio izvješće koje ćemo danas razmatrati.

Stegovni i Arbitražni sud Saveza nisu se sastajali u 2017. godini, što znači da nije bilo povrede članskih prava, dužnosti i obveza, niti sporova među članicama Saveza.

Stručno vijeće za lovstvo, Stručno vijeće za izobrazbu kadrova u lovstvu, Izdavačko vijeće, Povjerenstvo za lovno streljaštvo, Povjerenstvo za lovnu kinologiju i Povjerenstvo za međunarodnu suradnju, u skladu sa svojim mogućnostima, kapacitetima i potrebama, zajedno sa stručnom službom Saveza, dali su jako značajan doprinos uspješnom radu Saveza u 2017. godini.

Želim, također, istaknuti kvalitetan i ustrajan rad županijskih vijeća za lovstvo koja su, zajedno sa svojim članicama, dala pozitivan i značajan doprinos radu Saveza na terenu u protekloj godini.

SURADNJA S ČLANICAMA
Savez su, zapravo, njegove članice i njihovi članovi te je stoga uvijek, pa i u ovome izvješću, suradnju tijela Saveza i njegovih članica potrebno staviti u središte i dati joj posebno značenje.

Suradnja Saveza i njegovih članica u protekloj godini bila je vrlo intenzivna i sadržajna. Ako je riječ o oblicima suradnje, onda se obvezno trebaju spomenuti posjeti članicama, sastanci županijskih vijeća za lovstvo, lovačke večeri, zajednički lovovi, streljačka natjecanja, lovački ispiti, izobrazba, proslave, stručna i savjetodavna potpora te brojni drugi, manje ili više uobičajeni, načini svakidašnje komunikacije.

Posebno značajna aktivnost naših članica obilježavanje je blagdana svetog Huberta, zaštitnika lova i lovaca našega Saveza. Ovu manifestaciju, koja je dio našega lovačkog, vjerskog i nacionalnog identiteta, moramo još više afirmirati, omasoviti i u nju uključiti što više udruga i što veći broj lovaca.

Lovačke večeri i zajednički lovovi naša su tradicija i bitan, prepoznatljiv dio našega lovnog imidža i identiteta. U ovoj prigodi spomenut ću prošlogodišnju humanitarnu lovačku večer članica Županijskog vijeća za lovstvo Hercegbosanske županije, održanu u Livnu, te lovačke večeri u Rakitnu, Orašju, Čitluku, Ravnom, Stocu, Ljubuškom, Grudama, Štrepcima, Širokom Brijegu, Domaljevcu i Posušju, kao i zajedničke lovove i hajke organizirane u Žepču, Jajcu, Posušju, Grudama i Roškom Polju.

Ovomu svakako treba dodati suradnju Saveza i njegovih članica u provedbi izobrazbe i polaganja lovačkih ispita, lovno-streljačkih natjecanja, sudjelovanje na sastancima županijskih vijeća za lovstvo, kao i vrlo bitnu svakidašnju suradnju i komunikaciju između stručne službe Saveza i naših članica.

U protekloj godini odvijao se i niz drugih aktivnosti, jednako značajnih za uspješno funkcioniranje našega sustava, gdje ponajprije mislim na organizirano i plansko gospodarenje lovištima od strane naših članica u smislu izvršenja preuzetih zakonskih obveza, u smislu uzgoja i zaštite divljači, izgradnje lovne infrastrukture, unosa žive divljači, te osobito u smislu zaštite naših lovišta od krivolova.

LOVNO ZAKONODAVSTVO
Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o lovstvu iz 2014. godine, za čije je donošenje najzaslužniji upravo naš Savez, otklonjene su zapreke i omogućena provedba procedura dodjele lovišta na korištenje, što je rezultiralo konkretnim i pozitivnim učincima na terenu. Naše članice u Hercegovačko-neretvanskoj, Zapadnohercegovačkoj, Posavskoj, Zeničko-dobojskoj i Hercegbosanskoj županiji potpisale su ugovore o desetogodišnjem zakupu lovišta, izradile lovnogospodarske osnove i planove gospodarenja, uspostavile stručnu i lovočuvarsku službu, ustrojile katastre lovišta i različite lovne evidencije, obilježile granice lovišta i provele niz drugih aktivnosti, što je znakovit pomak i napredak u uspostavi organiziranog i planskog lovnog gospodarenja. Određeni problemi i nepotrebni zastoji postoje u HNŽ-u (Rama, Čitluk i Doljani), zatim u HBŽ-u (Tomislavgrad i Bosansko Grahovo), a još uvijek je neizvjesno stanje u Središnjoj Bosni, gdje smo tijekom cijele protekle godine bili angažirani na pronalaženju provediva i održiva modela osnivanja i dodjele lovišta na korištenje. Dogovori i aktivnosti koje smo proveli i koje provodimo ulijevaju optimizam da ćemo naći kompromisno rješenje i da će zavrzlama s lovstvom u Središnjoj Bosni napokon biti okončana.

Ovo je prigoda za istaknuti teško stanje u lovstvu na području Brčko Distrikta, uzrokovano neprovedbom zakona o lovstvu i višegodišnjom zabranom lova, gdje naše članice, uz potporu Saveza, ulažu velike napore u zaštiti divljači i lovne infrastrukture u svojim lovištima i očuvanju članstva u svojim udrugama.

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva prošle je godine iniciralo izradu novog zakona o lovstvu. Tu je inicijativu naš Savez odlučno odbacio i, zajedno sa Savezom lovačkih organizacija u BiH, uspio zaustaviti taj proces. Iza ideje o novom zakonu o lovstvu zapravo su se krile namjere koje bi u konačnici ugrozile sadašnju poziciju lovačkih saveza i lovačkih društava, kao i cjelokupnu organizaciju lovstva u Federaciji BiH, što je za nas bilo nedopustivo i neprihvatljivo.

U kontekstu priče o lovnom zakonodavstvu valja spomenuti da je koncem prošle godine Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva objavilo set novih podzakonskih propisa o lovstvu. S tim smo propisima upoznali naše članice, objavili smo ih na mrežnoj stranici Saveza, a ovih smo dana dali tiskati Dozvolu za lov, Lovnu kartu i Evidenciju izvršenja lova, kao jedinstvene formulare za sve članice Saveza.

IZOBRAZBA ČLANSTVA
Izobrazba članstva na svim razinama trajna je zadaća Saveza, na poseban način izobrazba i priprema lovnih pripravnika za polaganje lovačkog ispita.

Izobrazba lovnih pripravnika i polaganje lovačkog ispita provode se u skladu s odredbama Pravilnika o programu, uvjetima i načinu polaganja lovačkog ispita, propisanog od strane Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva. No i ovdje je Savez, slično kao i u inicijativi za izradu novog zakona o lovstvu, bio u situaciji onemogućiti nečije zakulisne igre. Naime, Federalno ministarstvo pokušalo je imenovati članove Povjerenstva za polaganje lovačkih ispita bez znanja i prijedloga Lovačkog saveza Herceg Bosne, što smo na vrijeme prozreli i spriječili.

Prošle je godine na razini Saveza upriličeno 15 lovačkih ispita, kojima su pristupila 462 lovna pripravnika. Lovački je ispit položilo 412 lovnih pripravnika, a 50 ih nije položilo. Provedbom lovačkih ispita u protekloj godini Savez je dobio 412 novih članova s položenim lovačkim ispitom.

Za potrebe svojih članica Savez je prošle godine organizirao i polaganje lovočuvarskog ispita. Taj je ispit položilo 16 kandidata iz šest lovačkih udruga.

„Opasnost od mina“ naziv je stručnog seminara koji je prošle godine u suradnji s Hrvatskim lovačkim savezom i zakladom „Hrvatska bez mina“ vrlo uspješno organiziralo Županijsko vijeće za lovstvo Županije Posavske. Domaćin tog seminara bila je naša članica, „Jarebica“ iz Štrepaca (Brčko Distrikt).

Procesom izobrazbe i polaganja lovačkih ispita općenito možemo biti zadovoljni. Ima u toj oblasti još pojedinačnih slabosti i propusta, ali je činjenica da pripravnici iz godine u godinu na ispitu pokazuju sve više znanja, za što zasluge idu lovačkim udrugama i županijskim vijećima za lovstvo kao čimbenicima koji sustavno rade i dosljedno provode program izobrazbe budućih lovaca.

LOVNA KINOLOGIJA
Lovno-kinološke aktivnosti na razini Saveza i njegovih članica u protekloj godini provodile su se u suradnji s Kinološkim savezom Herceg-Bosne i u skladu s njegovim programom, odnosno rasporedom kinoloških manifestacija za 2017. godinu. U ovim manifestacijama aktivno je sudjelovala većina naših članica, odnosno naših lovaca vlasnika lovačkih pasa, među kojima su bili i članovi Povjerenstva za lovnu kinologiju našeg Saveza, što svakako treba podržavati i provoditi i ubuduće.

Oko bitnih pitanja lovne kinologije još uvijek postoje stanoviti prijepori, pa nam ostaje obveza rješavati ih sustavno kako bi naše članice, kao korisnici lovišta, ispunile zakonske uvjete vezane za lovne pse, odnosno uporabu pasa u lovu. Cilj je stvoriti ambijent u kojem bi naši lovci imali motiva i poticaja za držanje i uzgoj autohtonih pasmina lovačkih pasa.

LOVNO STRELJAŠTVO
Kad je riječ o lovnom streljaštvu, koje je već godinama bitno obilježje rada Saveza i njegovih članica, ni 2017. nije bila nikakav izuzetak. I ta je godina protekla u znaku streljačkih aktivnosti predviđenih programom streljačkih natjecanja, koja uobičajeno uspješno provodi Povjerenstvo za lovno streljaštvo.

U prošloj godini na razini Saveza održana su dva streljačka natjecanja: Otvoreno prvenstvo Saveza u lovnom streljaštvu, koncem svibnja u Orašju, i Prvenstvo članica Saveza u lovnom streljaštvu, početkom kolovoza u Širokom Brijegu. Na ovim natjecanjima nastupili su strijelci iz lovačkih udruga članica Saveza s prostora Posavine, zapadne i Središnje Bosne te Hercegovine, kao i strijelci iz Republike Srpske i Republike Hrvatske, što dovoljno govori o rastućem interesu za lovno streljaštvo.

Hercegovačka liga u lovnom streljaštvu protekla je kroz natjecanja na streljanama u Širokom Brijegu, Čitluku, Busovači, Domaljevcu, Neumu i Čapljini, a pobjednik Lige za 2017. je Lovačka udruga „Jadran“ iz Neuma.

U protekloj godini Savez je poticao, djelomice i financirao, izgradnju streljane u Grudama na kojoj se, upravo sutra, održava Otvoreno prvenstvo Saveza u lovnom streljaštvu. Savez će i ubuduće, koliko bude u prilici i mogućnosti, poticati razvoj lovnog streljaštva kao jako značajnog i afirmativnog segmenta lovstva.

IZDAVAŠTVO
Svjesni koliko naši izdavački projekti, ponajprije Hoop!, znače za opstojnost Saveza i njegovu samostalnu poziciju u složenom sustavu bh. lovstva, u 2017. godini realizirali smo sve planirane izdavačke zadaće.

Postupajući po odlukama Skupštine i Upravnog odbora o mjerama štednje, u prošloj smo godini izdali planiranih pet brojeva Hoopa!. Uvjeren sam da, u postojećim okolnostima, iz Hoopa! kao našega informativnog i stručnog glasila, dobivamo najviše što je realno očekivati, poglavito u domeni grafičkih i uređivačkih standarda. U sadržaju bi se ponešto dalo, vjerojatno i trebalo i poboljšati, ali za to svakako treba šira i još kvalitetnija mreža suradnika.
Hoop! nije jedini izdavački projekt Saveza. Treba spomenuti još zidni i stolni lovački kalendar, te različite formulare, diplome, uvjerenja, pohvale, odličja i povelja. Naravno, i tvrdi uvez Hoopa! za 2017., koji će baš danas biti uručen svim članicama.

Već sam to spomenuo, ovih smo dana, kako bismo ispunili zakonske obveze, za potrebe naših članica tiskali nove dozvole za lov i lovne karte te formular o evidenciji izvršenja lova, dokumente bez kojih se ubuduće neće moći loviti.

U kontekstu izdavačke djelatnosti spomenut ću i našu lovačku iskaznicu. Za devet godina Savez je izdao 12.011 lovačkih iskaznica.

Ovom prigodom želim odati priznanje Izdavačkom vijeću i Uredništvu Hoopa!, na čelu s glavnim urednikom, kao i stručnoj službi Saveza na uspješnoj provedbi svih ovih aktivnosti.

MATERIJALNO-FINANCIJSKO POSLOVANJE
Iz Izvješća Nadzornog odbora o materijalno-financijskom poslovanju Saveza u 2017. godini, nesumnjivo je da je Savez poslovao zakonito i ostvario značajan višak prihoda nad rashodima, što zorno pokazuje kako se, u financijskom smislu, poslovalo i radilo u Savezu. Pozitivnom financijskom poslovanju najviše je doprinijela financijska disciplina članica i dosljedna provedba mjera štednje, ali i novac donatora prikupljen za obilježavanje 25. obljetnice Saveza, kojima i ovom prigodom izražavam iskrenu zahvalnost.

Iz financijskog izvješća također je vidljivo da je novac najvećim dijelom utrošen u zajedničke projekte i programe lovstva, ponajprije u lovno izdavaštvo, lovnu izobrazbu, lovno streljaštvo, državne i međunarodne aktivnosti, nabavku opreme i sredstava, rad stručne službe, kao i promidžbu Saveza, njegovih članica i lovstva u cjelini.

Želim, naravno, da se domaćinsko poslovanje nastavi i ubuduće i da novac ulažemo u sadržaje, programe i projekte koji će doprinijeti razvoju i ugledu našega Saveza, naših članica i našega članstva, kao i cjelokupnog lovstva na ovim prostorima.

SAVEZ NA DRŽAVNOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI
Na razini Bosne i Hercegovine, Lovački savez Herceg Bosne svoju je aktivnost ostvarivao kroz suradnju s druga dva saveza: Lovačkim savezom Republike Srpske i Savezom lovačkih organizacija u BiH. Osobito dobra suradnja i koordinacija ostvarena je sa Savezom lovačkih organizacija u BiH glede uvrštavanja lovačkih saveza u federalni proračun, i glede inicijative za izradu novog zakona o lovstvu Federacije BiH.

Držim da je suradnja među trima savezima u BiH na zadovoljavajućoj razini i da se temelji na međusobnom poštovanju, priznavanju identiteta i pravnoj neovisnosti saveza. Jedino je na ovim načelima moguće graditi povjerenje i buduću suradnju te doprinositi pozitivnim procesima u lovstvu Bosne i Hercegovine.

Međunarodna aktivnost Saveza u protekloj se godini odvijala kroz tradicionalno dobru suradnju s lovačkim asocijacijama CIC-om i FACE-om, kao i s lovačkim savezima u regiji, a manifestirala se kroz sudjelovanje izaslanstava Saveza na nekoliko vrlo značajnih međunarodnih lovačkih skupova. Izaslanstvo Saveza sudjelovalo je na sjednici CIC Koordinacijskog foruma za srednju i jugoistočnu Europu, koja je početkom studenog 2017. održana u Budimpešti. Na ovoj sjednici, na kojoj je birano novo čelništvo CIC Koordinacijskog foruma i na kojoj se raspravljalo o afričkoj svinjskoj kugi, statusu čaglja i drugim aktualnim lovnim temama, Lovački savez Herceg Bosne predstavljao je lovstvo Bosne i Hercegovine i u to ime podnio vrlo zapažen referat o stanju i statusu čaglja u BiH.

Izaslanstvo Saveza u 2017. godini bilo je na sajmu lova u Banjoj Luci, potom i na međunarodnom sajmu lova u Zagrebu, gdje je dogovoreno sudjelovanje Saveza u međunarodnim projektima prekogranične suradnje, vezano za zaštitu jarebice kamenjarke i divokoze, i gdje će naš Savez, zajedno s Hrvatskim lovačkim savezom i Lovačkim savezom Crne Gore, aplicirati prema fondovima Europske unije.

O projektima i apliciranju prema fondovima EU-a razgovaralo se početkom prosinca 2017. na sastanku lovačkih saveza u Dubrovniku, na kojem je dogovorena zajednička priprema i izrada projekta zaštite jarebice kamenjarke, a naš je Savez tada uzeo na sebe određene obveze i rokove njihova izvršenja.

Kao vrhunac međunarodne suradnje i potvrdu statusa koji Lovački savez Herceg Bosne uživa u međunarodnim lovačkim institucijama, istaknut ću dolazak Isabell Lemmens i Arpada Sarkanyja, dopredsjednika Europske i Svjetske lovačke organizacije, na proslavu 25. obljetnice utemeljenja našega Saveza.

Savez je u protekloj godini surađivao i s brojnim drugim subjektima, na različitim razinama ustroja BiH. Najzanimljiviji su, svakako, bili sastanci s predstavnicima Federalnog i županijskih ministarstava poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, s načelnicima općina i gradonačelnicima, predstavnicima općinskih i županijskih MUP-ova, s direktorima javnih poduzeća, s predsjednicima županijskih vlada, s predsjednikom Federacije BiH, te s predsjedavajućim Predsjedništva BiH. Svim ovim sastancima cilj je bio afirmacija Saveza, rješavanje određenih problema u lovstvu i pružanje institucionalne potpore aktivnostima Saveza, osobito obilježavanju 25. obljetnice njegova utemeljenja, koja je održana pod visokim pokroviteljstvom predsjedatelja Predsjedništva BiH dr. Dragana Čovića.

Sumirajući rad Saveza u 2017. godini, držim da možemo biti zadovoljni učinjenim. Lovački savez Herceg Bosne uspješno je sudjelovao u svim procesima koji su bitno utjecali na poziciju lovstva ponajprije u Federaciji BiH, ali i na drugim razinama. Pritom se, ponekad i u složenim okolnostima, bezrezervno zalagao za zaštitu interesa svojih članica i svoga članstva.

Želim da tako bude i ubuduće, da jačamo svoje lovačke organizacije, da čuvamo kulturne, povijesne i nacionalne odrednice hrvatskoga lovca i čovjeka u Bosni i Hercegovini, da razvijamo svoje lovstvo i lovstvo u cjelini. Neka to bude naša poruka s današnje Skupštine.
Na kraju, hvala svima vama, poštovani zastupnici, i svima onima koji su na bilo koji način doprinijeli i dali potporu radu Saveza i njegovim aktivnostima u 2017. godini.

Živjeli i svako vam dobro želim!