Novosti

ODLUKE SKUPŠTINE1. Usvaja se Izvješće o radu Saveza u 2017. godini.

2. Usvaja se Financijsko izvješće Saveza za 2017. godinu i Izvješće Nadzornog odbora o financijskom poslovanju Saveza u 2017. godini.

3. Usvaja se Program rada Saveza za 2018. godinu.

4. Usvaja se Financijski plan Saveza za 2018. godinu.

5. Za predsjednika Skupštine Lovačkog saveza Herceg Bosne izabran je Ilija Vrljić, LD „Jarebica“ Mostar.

6. Za dopredsjednike Skupštine Lovačkog saveza Herceg Bosne izabrani su: Ivica Širić, LD „Jeleč“ Žepče i Mario Sušilović, LU „Zavelim“ Roško Polje.

7. Za predsjednika Lovačkog saveza Herceg Bosne izabran je Slavko Marin, LD „Pavlovica“ Novi Travnik.

8. Za dopredsjednike Lovačkog saveza Herceg Bosne izabrani su: Mario Herceg, HUL „Kravica“ Ljubuški, Dragomir Lončar, LD „Risovac“ Bosansko Grahovo i kandidat Županijskog vijeća za lovstvo Posavske Županije nakon provedene procedure za izbor dopredsjednika u skladu s odredbama Statuta Saveza.

9. Za članove Nadzornog odbora Lovačkog saveza Herceg Bosne izabrani su: Tadija Šugić, LD „Jastreb“ Dobretići, Mate Buntić, LU „Orlov kuk“ Tomislavgrad i Ivan Ančić, HLU „Malič“ Grude.

10. Za članove Stegovnog suda Lovačkog saveza Herceg Bosne izabrani su: Marko Aleksić, LD „Jarebica kamenjarka“ Stolac, Marko Bilandžija, UL „Kuna“ Jajce i kandidat Županijskog vijeća za lovstvo Posavske Županije nakon provedene procedure za izbor člana Stegovnog suda u skladu s odredbama Statuta Saveza.

11. Za članove Arbitražnog suda Lovačkog saveza Herceg Bosne izabrani su: Mate Mikulić, LD „Rujan“ Kočerin, Tomislav Perić, LU „Livanjsko polje“ Lištani i Tomislav Filipović, LD „Golub“ Čitluk.

12. Na razini Županijskog vijeća za lovstvo Posavske Županije (LD „Fazan“ Odžak, LU „Kuna“ Domaljevac, LU „Sava“ Orašje, LD „Sokol“ Seonjaci, Brčko Distrikt, LSUG „Jarebica“ Štrepci, Brčko Distrikt), provesti izbore za dopredsjednika Saveza u skladu s odredbama Statuta Saveza, te o tome dostaviti pismeno izvješće u Savez.

13. Na razini Županijskog vijeća za lovstvo Posavske Županije (LD „Fazan“ Odžak, LU „Kuna“ Domaljevac, LU „Sava“ Orašje, LD „Sokol“ Seonjaci, Brčko Distrikt, LSUG „Jarebica“ Štrepci, Brčko Distrikt), provesti izbore za člana Stegovnog suda Saveza u skladu s odredbama Statuta Saveza, te o tome dostaviti pismeno izvješće u Savez.

14. Upravni odbor Saveza, na temelju članka 61. Statuta Saveza, pokrenut će postupak za izmjene i dopune Statuta Saveza koje se odnose na članak 24. i članak 44. Statuta.

Predsjednik Skupštine:
Ilija Vrljić, v. r.