Novosti
Riječ nakon izbora:

Slavko MarinPoštovani gospodine predsjedniče Skupštine, poštovana gospodo zastupnici, iskreno i od srca zahvaljujem svima vama na ukazanom povjerenju i izboru za predsjednika Saveza, a također zahvaljujem i svima onima koji su u proteklom razdoblju, na bilo koji način, dali svoj doprinos radu i jačanju Saveza i njegovih članica, i razvoju lovstva na ovim prostorima.

Povjerenu mi dužnost nastojat ću obnašati maksimalno savjesno, odgovorno i pošteno na dobrobit našega Saveza, naših članica i članova, kao i cjelokupnog lovstva u Bosni i Hercegovini, a težište svoga rada usmjerit ću na sljedeće aktivnosti:

 • Provedbu lovnoga zakonodavstva, kao naše težišne zadaće kroz koju moramo ostvariti i zaštititi interese naših članica i osigurati da svaka članica dobije lovište na gospodarenje;

 • Uređenje cjelokupne oblasti lovstva u lovno-gospodarskom, normativno-pravnom, personalnom i financijskom smislu;

 • Organizacijsko, personalno i tehničko unapređenje rada Saveza, županijskih vijeća za lovstvo i članica Saveza;

 • Realizaciju projekata uzgoja i zaštite autohtonih vrsta divljači, uređenje lovišta i lovnoga gospodarenja te zaštitu prirode i ljudskoga okoliša, s ciljem stvaranja kvalitetnih staništa i brojne i zdrave populacije divljači u lovištima;

 • Realizaciju edukacijskih programa i projekata, organiziranje edukacijskih, znanstvenih i stručnih skupova o lovstvu i zaštiti prirode i divljači;

 • Realizaciju izdavačkih projekata i jačanje informativne, promidžbene i stručne djelatnosti unutar Saveza i njegovih članica;

 • Jačanje institucije Saveza, kao nezaobilaznog čimbenika u kreiranju, planiranju i provedbi svih segmenata lovstva, na državnoj i međunarodnoj razini;

 • Stvaranje pretpostavki za razvoj lovnoga turizma kao preduvjeta samoodrživoga lovnog gospodarenja i financijskog poslovanja naših članica;

 • Iniciranje provedbe međunarodnih konvencija o zaštiti divljih životinja i njihovih staništa i primjenu suvremenih lovnih metoda i standarda;

 • Iniciranje i uspostavu suradnje sa svim relevantnim lovnim, društvenim, gospodarskim, znanstvenim i kulturnim institucijama na domaćoj i međunarodnoj razini;

 • Zaštitu interesa Saveza i njegovih članica i popularizaciju našega lovstva u zemlji i inozemstvu;

 • Njegovanje lovačke etike i običaja, lovne tradicije, povijesne i kulturne baštine hrvatskoga lovačkog korpusa u Bosni i Hercegovini.

U provedbi svih ovih aktivnosti i sadržaja očekujem vašu potporu i suradnju i vjerujem da ona neće izostati.

Hvala lijepa i živjeli!